#Bedrijfsvoering

De btw-verleggingsregeling

De btw kent een verplichte verleggingsregeling voor prestaties die een onderaannemer verricht aan een aannemer. Deze btw-verleggingsregeling geldt ook voor de dienstverlening van een aannemer aan een eigenbouwer. Voorkom verrassingen en pas de regeling correct toe.

Een eigenbouwer is degene die zonder opdracht van een opdrachtgever in de normale uitoefening van zijn bedrijf met betrekking tot onroerende zaken een werk van stoffelijke aard uitvoert. De vraag of sprake is van een eigenbouwer speelt vooral bij projectontwikkelaars, woningcorporaties en nutsbedrijven. Mede in het kader van het al dan niet van toepassing zijn van de btw-verleggingsregeling is het van belang om vooraf vast te stellen of de afnemer kwalificeert als eigenbouwer.

In het kort

Als sprake is van dienstverlening tussen twee partijen in Nederland, geldt als uitgangspunt dat de dienstverlener over de betreffende prestatie btw in rekening moet brengen aan de afnemer. Deze btw moet de dienstverlener vervolgens betalen aan de Belastingdienst. Een uitzondering op deze hoofdregel is onder meer de btw-verleggingsregeling voor prestaties van een onderaannemer aan een aannemer. De btw-verleggingsregeling geldt ook met betrekking tot de dienstverlening van een aannemer aan een eigenbouwer. De aannemer handelt in deze situatie namelijk als een soort onderaannemer ten opzichte van de eigenbouwer.

Is de btw-verleggingsregeling van toepassing, dan betekent dit dat de verschuldigdheid van de btw over de prestatie wordt verlegd van de aannemer naar de eigenbouwer. De aannemer mag dan ook geen btw over zijn dienstverlening in rekening brengen. Bovendien moet de aannemer expliciet op de factuur vermelden dat de btw is verlegd. De eigenbouwer moet de naar hem verlegde btw vervolgens in zijn btw-aangifte rapporteren. Afhankelijk van het aftrekrecht van de eigenbouwer kan deze btw in dezelfde aangifte (gedeeltelijk) in aftrek worden gebracht.

Aandachtspunten

In beginsel moet de aannemer bepalen of de verleggingsregeling op zijn dienstverlening aan de eigenbouwer van toepassing is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de inspecteur die bevoegd is ten aanzien van de eigenbouwer doorgaans bepaalt of de verleggingsregeling van toepassing is. De inspecteur van de aannemer is vervolgens gebonden aan dit standpunt.

Het is mogelijk dat achteraf blijkt dat de aannemer de verleggingsregeling ten onrechte heeft toegepast. De inspecteur legt in dat geval in beginsel geen naheffingsaanslag op, mits de aannemer te goeder trouw heeft gehandeld en gerede twijfel mocht koesteren met betrekking tot de toepassing van de verleggingsregeling.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de verleggingsregeling ten onrechte niet is toegepast door de aannemer. Dan is de aannemer de ten onrechte in rekening gebrachte btw verschuldigd. Deze btw moet ook door de aannemer worden gerapporteerd in zijn btw-aangifte. Als de ondernemer de btw vervolgens niet afdraagt aan de Belastingdienst, kan de inspecteur de aftrek van deze btw door de eigenbouwer in principe weigeren. Wat tot een extra kostenpost voor de eigenbouwer leidt. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het van belang dat beide partijen vooraf duidelijk onderzoeken of de verleggingsregeling van toepassing is.

Ketenaansprakelijkheid

Tot slot is het in meer algemene zin belangrijk om stil te staan bij de regeling betreffende de ketenaansprakelijkheid. Op grond van deze regeling kan uiteindelijk de eindopdrachtgever (als deze eigenbouwer is) aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde loonheffingen die de aannemer (en alle onderaannemers in de keten) verschuldigd is. Om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken, kan gebruik worden gemaakt van een G-rekening. Hierop wordt een deel van het factuurbedrag gestort dat overeenkomt met de loonheffingen die de (onder)aannemer in verband met het door hem uitgevoerde werk moet afdragen. Voor het gedeelte dat op de G-rekening is gestort, geldt onder voorwaarden vrijwaring van de aansprakelijkheid.

Dit artikel verscheen in september 2014 in het blad Aannemer. Klik hier voor een (proef)abonnement.

1 reactie op “De btw-verleggingsregeling

 1. Ik heb een bureau in de complexe zorg en werk projectmatig aan klussen voor mensen met een pgb. Mijn bureau levert gespecialiseerde begeleiders (zzp-ers) die samen een team vormen om aan de klus te werken.
  Zelf werk ik ook mee aan de klus waarbij ik leiding geef aan mijn team en deels ook uitvoerend werk verricht.
  Inmiddels heb ik vier klussen tegelijk lopen.
  De klussen (opdrachten) krijg ik van pgb houders, dit zijn cliënten in de zorg die van de SVB een budget hebben gekregen om hun zorg in te kopen.
  Ons werk is specialistisch, vandaar dat ik de leiding en coordinatie tot mij neemt, vaak zijn onze klanten (cliënten, tevens opdrachtgevers) bij andere bureau’s gestrand wegens het complexe karakter van de zorg/hulpverlening).

  Aan de hand van dit artikel lijkt het dat hier sprake is van eigenbouwerschap aangezin ik deels uitvoerend bezig ben en mede door het specialistisch karakter van onze klussen. Klopt dit?

  Verder:
  Omdat ik zo snel gegroeit ben heb ik een aantal zzp-er moeten inhuren via een bevriende gespecialiseerde uitzendbureau in de zorg (let op, ik beschouw mijzelf niet als een uitzendbureau).
  Deze ingehuurde zzp-ers zetten btw op hun facturen voor hun diensten en ik vraag mij af of dat klopt aangezien ik deze btw niet kan verleggen naar mijn klant (de opdrachtgever cq budgethouder. Mijn facturen naar de budgethouder zijn vrij van btw, ik hoef van debelasting geen btw te vragen voor onze arbeid).
  Nu is de vraag: als er sprake is van eigenbouwerschap begrijp ik dat de aannemer zijn btw naar mij verlegt maar ik kan deze btw niet in rekening brengen bij de klant waardoor ik aan het einde van het kwartaal een hoop btw terugkrijg van de belastingdienst. Klopt dit?

  Ik afwachting op een wijze antwoord op mijn vragen.

  Groet, Roger Vogelezang

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.