#Bedrijfsvoering

Fiscale maatregelen in 2016

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan voor 2016 gepresenteerd. Hoewel dit plan op het eerste gezicht geen grote veranderingen bevat die direct invloed hebben op de bouwsector, is het goed bij enkele voorstellen stil te staan.

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling kan een werkgever bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Deze posten worden dan niet bij de werknemer belast, maar ten laste van de vrije ruimte gebracht of tegen een eindheffing van 80% belast. Om oneigenlijk gebruik van deze regeling te voorkomen, wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt.

De aanscherping regelt dat het door de werkgever aanwijzen van vergoedingen of verstrekkingen van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn. Op grond van de voorgestelde regeling mag de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen posten niet in belangrijke mate groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Bij de beoordeling speelt mee of de werkgever de verschuldigde heffingen over de vergoedingen of verstrekkingen via brutering voor zijn rekening neemt, evenals de absolute omvang van de het voordeel.

Loondomein

Om de werkzekerheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te bevorderen, heeft het kabinet – door middel van premiekortingen – het voor werkgevers financieel aantrekkelijker gemaakt om deze mensen in dienst te nemen. Om de lasten op arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt gericht te verlagen, zijn de lage-inkomensvoordelen (LIV) en loonkostenvoordelen (LVK) geïntroduceerd.

De LIV is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. Inwerkingtreding is beoogd met ingang van 1 januari 2017. De LKV is een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigen, arbeidsgehandicapte werknemers en voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers. Deze regeling moet op 1 januari 2018 van kracht worden.

Arbeidsrelaties

Op grond van het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst om zo zekerheid te verkrijgen over de inhoudings- en afdrachtplicht voor de loonheffingen. Dit wetsvoorstel vervangt de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL).

De BGL had als doel de schijnzekerheid over de fiscale kwalificatie van inkomsten die de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) biedt, weg te nemen door opdrachtgever en opdrachtnemer medeverantwoordelijk te maken voor de controle op de juistheid van de (fiscale) kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Als gevolg van kritiek op de BGL is vervolgens een alternatief aan de Tweede Kamer voorgelegd. De VAR verdwijnt vanaf 1 april 2016.

Auto van de zaak

De CO2-emissienormen voor de bijtelling voor de auto van de zaak worden in 2016 aangescherpt. Ook komt de 7%-bijtellingcategorie te vervallen en worden de 14%- en 20%-bijtellingcategorie met 1% verhoogd.

Genoemde voorstellen kunnen gedurende de parlementaire behandeling nog wijzigen.

Dit artikel verscheen in november 2015 in het blad Aannemer. Klik hier voor een (proef)abonnement.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.