#Bedrijfsvoering

Genoten voordeel; Belastingdienst kijkt mee

Een projectontwikkelaar laat een collega-aannemer een luxe vrijstaande woning voor hem bouwen voor de prijs van een sobere en doelmatige woning. De Belastingdienst ziet er een ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in en verhoogt het inkomen van de directeur met het behaalde voordeel.

Bovengenoemde omstandigheden stonden aan de basis van een rechtszaak. ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ is een voor de bouwsector relevant onderwerp. Een korte uitleg. De huidige systematiek van de Nederlandse inkomstenbelasting houdt in dat, om te spreken van een resultaat van overige werkzaamheden, er sprake moet zijn van:

–              voordeel behalen;

–              het verrichten van werkzaamheden;

–              deze werkzaamheden worden verricht in het economische verkeer, en

–              voordeel is beoogd en dit voordeel tevens is te verwachten.

Wordt aan deze criteria voldaan, dan kan deze inkomstenbron worden belast in box 1. Het verschil met de term ‘winst uit onderneming’– dat ook wordt belast in box 1 – is dat er dan ook sprake moet zijn van een ‘duurzame organisatie van kapitaal en arbeid’. Dit is bijvoorbeeld het geval voor wie een onderneming drijft door middel van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Rechtszaak

De rechtbank gaat de eerdergenoemde criteria af in deze zaak. Als uitgangspunt voor het criterium ‘voordeel behalen’ stelt de rechtbank dat hier sprake van is indien voor de bouw van de woning een bedrag is betaald dat lager is dan normaliter in rekening zou worden gebracht door de collega-aannemer. Hierbij moet ook in acht worden genomen dat ervan uit mag worden gegaan dat een projectontwikkelaar of aannemer ernaar zal streven bouwprojecten op zijn minst kostendekkend uit te voeren. Er is in dit geval een te lage prijs betaald op basis van prijzen gehanteerd met derden.

Met betrekking tot de ‘werkzaamheden’ stelt de rechtbank dat het van belang is dat de projectontwikkelaar al langere tijd zakelijke betrekkingen onderhield met de collega-aannemer. Er werden meerdere projecten samen uitgevoerd. Aangezien de projectontwikkelaar in zijn hoedanigheid invloed kon uitoefenen op de toekenning van projecten, is het aannemelijk dat hij de collega-aannemer het voordeel bij de bouw van de woning heeft gegund. In het kader van ‘voor wat, hoort wat’ zou de projectleider één of meerdere van de projecten in de toekomst aan de aannemer toekennen.

Wat het ‘vereiste van deelnemen aan het economische verkeer’ betreft, is de rechtbank vrij duidelijk: hiervan is sprake aangezien de projectleider de functie van directeur bekleedde in een economische kring van derden.

Door de wijze van contracteren met de collega-aannemer is er voordeel beoogd. Voordeel dat ook te verwachten was.

Relevantie

Zoals uit deze zaak blijkt, is het erg belangrijk om bij contractuele aangelegenheden (zeker met langdurige relaties) goed op te letten of er wordt afgeweken van de normaal gehanteerde prijzen. Het gevolg kan namelijk zijn dat een eventueel genoten voordeel fiscaal toch in aanmerking moet worden genomen als inkomen. Dat vervolgens in box 1 wordt belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52 procent.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.