Partnercontent
#Bedrijfsvoering

Keurmerk Dak- en Gevelborg ontzorgt opdrachtnemers om aan de Wkb te voldoen

De eerste negen leden van Dumebo-DWS hebben inmiddels het keurmerk ontvangen, waaronder Metal Bouwkonsort uit Lopik.

Met de introductie van het Keurmerk Dak- en Gevelborg ontzorgt branchevereniging Dumebo-DWS haar leden als deze straks moeten aantonen dat aan de verplichtingen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voldaan. Hoe dat precies zit? Fred Vasquez, branchemanager Dumebo-DWS, legt het uit.

Het lijkt er dan toch echt aan te komen: op 1 januari 2024 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wkb in werking. Voor verbouw een half jaar later. Een wet die als doel heeft de positie van de opdrachtgever te versterken, maar ook de kwaliteit van bouwwerken te vergroten. In het kader hiervan heeft Dumebo-DWS, branchegroep van verwerkers van dak- en gevelsystemen, het Keurmerk Dak- en Gevelborg ontwikkeld.

De Wkb verplicht bedrijven in de aannemerij om tegenover hun opdrachtgever aan te tonen dat zij hebben geleverd wat was afgesproken. Dit bewijs wordt gebundeld in een ople- verdossier. Maar er is nog een ander dossier binnen de Wkb. Gaat het om een vergunning verplicht (bouw)werk, dan zal de (hoofd)opdrachtgever van zo’n werk bij de gemeente een ‘dossier bevoegd gezag’ moeten aanleveren. Hieruit moet blijken dat het werk aan de bouwtechnische eisen voldoet. Voor beide dossiers is bewijs van de geleverde kwaliteit nodig. Leveren volgens het Keurmerk Dak- en Gevelborg biedt dan uitkomst. Dit keurmerk maakt namelijk inzichtelijk welke kwaliteit op het gebied van dak- en gevelbouw is gerealiseerd en laat zien dat het geleverde voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Inhoud keurmerk Dak- en Gevelborg

De belangrijkste onderligger van het keurmerk is het Bouwbesluit, vertelt Fred Vasquez, branchemanager Dumebo-DWS: “De op basis van het Bouwbesluit geldende Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken is een belangrijk uitgangspunt voor dit keurmerk. Die richt zich naast de technische eisen van het Bouwbesluit ook op esthetische eisen. Alle thema’s waar een borger naar kijkt, zijn meegenomen in ons keurmerk. Denk onder andere aan constructieve veiligheid, waterdichtheid, thermische isolatie, geluidsisolatie en brandveiligheid.”

Een onafhankelijk certificerende instelling, SKG-IKOB, voert de audits uit bij keurmerkhouders. Er worden zowel interne audits gericht op bedrijfsprocessen, als externe audits op de bouwplaats met de focus op de uitvoering verricht.

Eerste negen leden gecertificeerd

De eerste negen leden van Dumebo-DWS hebben inmiddels het keurmerk ontvangen, waaronder Metal Bouwkonsort uit Lopik. Johan Verkleij, directeur Metal Bouwkonsort BV: “Dit was voor ons een belangrijke stap, omdat we door dit keurmerk direct voldoen aan de eisen die de Wkb stelt.” Maar niet iedereen was direct enthousiast. “Mensen waren best huiverig in het begin. Het lijkt veel extra werk en dit riep intern toch wat weerstand op. Als je de formulieren ziet met alle punten waaraan je moet voldoen, schrik je in eerste instantie. Maar in de praktijk bleek dit enorm mee te vallen. We voldeden bijna al aan alles, alleen geeft dit keurmerk je iets meer structuur. Als je je eigen processen op de rit hebt, ben je hier weinig extra tijd aan kwijt”, vult Raymond Snel, projectleider Metal Bouwkonsort, aan.

Opgezet door mensen uit de praktijk

Het keurmerk is opgezet door de branchegroep in samenwerking met certificerende instelling SKG-IKOB en borger PlanGarant. Leden van Dumebo-DWS hebben zelf inhoudelijk vormgegeven aan het keurmerk en dat merk je, vertelt Verkleij: “Je ziet dat de inhoud is opgezet door mensen uit de praktijk en niet vanachter een bureau. Het is direct duidelijk en begrijpelijk voor onze mensen en daardoor eenvoudig toe te passen.”

Marktpositie verbeteren

Dumebo-DWS ziet met dit keurmerk een kans voor bedrijven om zich beter te positioneren in de markt. Vasquez: “Je komt eerder in aanmerking voor een opdracht, omdat ze weten wat ze in huis halen als een organisatie dit keurmerk heeft. En het ontzorgt zowel de borger als (hoofd)opdrachtgever. Ze mogen namelijk verwachten dat een organisatie bepaal- de berekeningen en tekeningen in huis heeft. Dit scheelt ze in de kosten, doordat ze zelf een aantal processen over kunnen slaan.” Ook Metal Bouwkonsort heeft dit keurmerk, mede om deze reden. “We zijn relatief al een grote speler in de markt, maar willen onze positie als bedrijf graag behouden en liever nog verbeteren. We hopen met dit keurmerk een stap in de goede richting te zetten”, aldus Snel.

Keurmerk in ontwikkeling

Het keurmerk is verplicht voor alle leden van Dumebo-DWS. Ook nieuwe leden worden geacht het keurmerk te behalen, vertelt Vasquez: “Voor het einde van dit jaar moeten alle leden een afspraak hebben gemaakt bij SKG-IKOB voor een toelatingsaudit. We hopen daarmee dat het breed gedragen gaat worden en de branche het keurmerk gaat herkennen en erkennen.”

Het keurmerk is geen vast ingelijst gegeven, maar zal de komende jaren in ontwikkeling blijven. “Door de audits zullen we tegen zaken aanlopen. Misschien moeten er onderwerpen meer inhoud krijgen of een andere vorm. We gaan dit samen met onze leden bespreken en daar waar nodig aanpassen. Het moet een levend keurmerk zijn en in het belang van onze leden, dat staat bij ons voorop”, sluit Vasquez af. Over Metal Bouwkonsort

Dit artikel is partnercontent van Dumebo.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.