#Bedrijfsvoering

Praktijkrichtlijn voor consumentendossier Wkb

NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8092 ‘Consumentendossier’ gepubliceerd. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen voor een goed en compleet (digitaal) dossier dat straks na de invoering van de Wkb aan de consument moet worden overhandigd. Tenzij je iets anders afspreekt met de klant.

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken (meer dan voorheen) bij de aannemer en versterkt de positie van de opdrachtgever (consument) ten opzichte van de aannemer.

Afspraken tussen aannemers en consumenten

De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering twee dossiers moeten overhandigen:

  • Het privaatrechtelijke ‘Consumentendossier’. De aannemer toont in dit (digitale) dossier aan dat hij heeft gerealiseerd wat is overeengekomen. Ook neemt hij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud op in dit dossier.
  • Het publiekrechtelijke ‘Dossier bevoegd gezag’ gaat over de inhoud van dit dossier als opvolger van het Bouwbesluit. In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) worden nadere regels opgenomen.

De dossiers hebben enige overlap omdat bepaalde gegevens zowel voor de consument als voor het bevoegd gezag van belang zijn.

Consumentendossier

NPR 8092 is bedoeld als handreiking voor aannemers om zelf een consumentendossier op te stellen, dat vanaf inwerkingtreding van dit artikel bij oplevering van nieuwbouw en verbouwprojecten aan consumenten moet worden overgedragen. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben belangenvertegenwoordigers uit de bouwwereld en belangenvertegenwoordigers namens de consument samen inhoudelijke richtlijnen benoemd voor deze afspraken tussen aannemer en consument. NEN heeft dit proces begeleid en deze richtlijnen vastgelegd in NPR 8092 ‘Consumentendossier’.

Regelend recht

Het aanleveren van een consumentendossier valt onder zogeheten ‘regelend recht’, wat betekent dat er ook van afgeweken kan worden als dit contractueel wordt afgesproken. Dat houdt in dat je als aannemer zélf mag afspreken met de klant wat er in het dossier komt, of mag afspreken dat er géén consumentendossier wordt gemaakt. Bouwend Nederland heeft hier clausules voor opgesteld.

Luister hieronder daar de AannemerVaktalk podcast die we opnamen met bouwadvocaat Ottilie Laan over onder meer dit aspect van de Wkb.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.