#Bedrijfsvoering

VAR: zekerheid of niet?

Bij inschakeling van een zzp’er kan onduidelijkheid bestaan over de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen over de inkomsten van de zzp’er. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan duidelijkheid bieden, maar niet altijd zekerheid.

Een opdrachtnemer (zzp’er) die zekerheid wil over hoe inkomsten uit een bepaalde arbeidsrelatie fiscaal te kwalificeren, kan de Belastingdienst vragen een VAR af te geven. Vaak eist een opdrachtgever ook een VAR van de opdrachtnemer. De inkomsten kunnen door de Belastingdienst worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking (VAR-loon), resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) of winst uit onderneming (VAR-wuo). De opdrachtnemer die directeur-grootaandeelhouder (dga) is en via zijn BV werkzaamheden verricht, kan in aanmerking komen voor een VAR-dga. De vergoeding voor die werkzaamheden wordt dan aan de BV toegerekend en niet rechtstreeks aan de dga.

Zekerheid

Ook voor de opdrachtgever is de VAR van groot belang. Een VAR-wuo of een VAR-dga geeft hem onder voorwaarden de zekerheid dat hij geen loonbelasting/premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen (samen loonheffingen) hoeft in te houden en af te dragen voor de desbetreffende werkzaamheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

– De werkzaamheden op de VAR komen overeen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

– De werkzaamheden worden binnen de geldigheidsduur van de VAR verricht.

– De opdrachtgever heeft de identiteit van de zzp’er vastgesteld.

– De opdrachtgever bewaart kopieën van het identiteitsbewijs van de zzp’er en de VAR bij zijn administratie.

Geen zekerheid

Een VAR-loon of een VAR-row biedt daarentegen geen zekerheid voor de opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen. Hierbij moet de opdrachtgever, eventueel samen met zijn adviseur, onderzoeken of de werkzaamheden feitelijk zijn te kwalificeren als een (fictieve) dienstbetrekking. Is dat het geval, dan moet de opdrachtgever loonheffingen inhouden en afdragen.

Geen vrijwaring

Veel opdrachtgevers menen ten onrechte dat als de opdrachtnemer over een VAR-dga beschikt, hiermee elk (fiscaal) risico op het gebied van de loonheffingen is afgedekt. Zij gaan voorbij aan het feit dat de VAR-dga geen vrijwaring geeft voor eventuele aansprakelijkstelling op grond van de inleners- en/of ketenaansprakelijkheid (zie ook Aannemer 7, 2013). Wanneer de BV van de opdrachtnemer niet voldoet aan haar fiscale verplichtingen op het gebied van de loonheffingen, kan de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de niet betaalde loonheffingen door de BV.

De opdrachtgever loopt geen risico van aansprakelijkstelling als de opdrachtnemer zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, VOF of maatschap. Deze ondernemer (met een VAR-wuo) is immers niet in dienstbetrekking bij zijn onderneming, terwijl een dga voor de loonheffingen wel in dienst is bij zijn BV.

Tip: Schakelt u zzp’ers in? Controleer dan of de zelfstandige een VAR heeft, welke fiscale gevolgen hieraan zijn verbonden en of wordt voldaan aan de voorgeschreven voorwaarden.

Dit artikel verscheen eerder in de Aannemer van februari 2014. Klik hier voor een (proef)abonnement.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.