#Bedrijfsvoering

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 veranderen er een aantal zaken wat betreft het arbeidsrecht. Daarnaast worden er nog wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 januari 2015:

– Een proeftijd is alleen nog toegestaan bij contracten langer dan zes maanden.

– Een werkgever moet bij contracten voor bepaalde tijd met een duur van minimaal zes maanden één maand van tevoren aangeven of het contract nog wordt verlengd. Voorheen liepen tijdelijke contracten gewoon af.

– Een non-concurrentiebeding kan niet langer worden opgenomen in een tijdelijk contract, behalve als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang en de werkgever in de arbeidsovereenkomst goed motiveert dat het zwaarwegend bedrijfsbelang een non-concurrentiebeding vereist.

– Het blijft mogelijk om een loondoorbetalingsverplichting de eerste zes maanden contractueel uit te sluiten. Afwijking van deze termijn bij CAO is wel toegestaan, maar niet langer dan 78 weken. Dit geldt met name voor de uitzendbranche. Voorheen mocht er ruimer van deze termijn worden afgeweken.

– De maximale termijn van een uitzendovereenkomst wordt 78 weken, tot nu toe was dat 130 weken. Afwijken hiervan is toegestaan, maar niet langer dan 78 weken. Voorheen mocht er ruimer worden afgeweken.

Wijzigingen per 1 juli 2015

– Per 1 juli wordt het ontslagrecht herzien. Concreet houdt dat in:

– Er moet één ontslagroute worden gekozen: de kantonrechter of het UWV. De ontslagroute is afhankelijk van de ontslaggrond. Tot 1 juli 2015 kunnen beide routes naast elkaar gevolgd worden.

– Een werknemer heeft, indien hij een dienstverband van twee jaar of langer kent, bij beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werkgever recht op een transitievergoeding. Tot 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding vaak nog vastgesteld op basis van de zogenoemde ‘Kantonrechtersformule’.

– Beëindiging van een contract met wederzijds goedvinden is niet langer direct na ondertekening definitief: vanaf 1 juli 2015 geldt er voor de werknemer een bedenktijd van twee weken.

– Werknemers mogen tot nu toe maximaal drie contracten van één jaar hebben. Daarna kunnen ze, na een onderbreking van drie maanden, opnieuw in dienst treden zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze ‘ketenregeling’ ingeperkt. Er mogen nog maximaal drie contracten voor bepaalde tijd gegeven worden die tezamen de periode van twee jaar niet overschrijden. Indien dit wel gebeurt ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd. Om de ‘keten’ te doorbreken moeten er voortaan geen drie maar tenminste zes maanden zitten tussen de laatste van de tijdelijke contracten en een hernieuwd (eerste) tijdelijk contract. Sommige CAO’s kunnen hiervan beperkt afwijken en staan maximaal 6 contracten in 4 jaar toe.

Wijzigingen per 1 januari 2016

De wijzigingen die per 2016 ingaan hebben betrekking op de WW-uitkering. Die wordt dan namelijk gefaseerd ingekort van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Bij CAO kan bepaald worden dat de WW-periode door de werkgever wordt aangevuld. Verder moet een werkzoekende vanaf 2016 na zes maanden alle soorten werk als ‘passend’ accepteren. Voorheen hoefde dit pas na één jaar.

Bron: Steentjes Wolters Mulder advocaten

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.