#Bouwsector

Aantal techniekstudenten groeit gestaag

Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Dat meldt het Techniekpact, een samenwerkingsverband van Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, regio’s en Rijk.

Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen. De werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. Namens het kabinet nam demissionair minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst.

Opleidingen

De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Bij de start van het kabinetsbeleid zat het aandeel bètatechniek gediplomeerden op een dieptepunt (vmbo-gl 34% en vmbo-tl 36% studiejaar 2012-2013). Nu is een duidelijke stijging zichtbaar: vmbo-gl 40% en vmbo-tl 41% (studiejaar 2015-2016).

In het mbo is het aandeel studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%. Het aandeel studenten dat instroomt in een technische hbo-studie steeg van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In de bètatechnische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36%, ten opzichte van 34% in 2013-2014.

Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van tien jaar geleden zien we hier nog altijd een dalende trend. Regionaal zijn betrokken partijen met elkaar in gesprek over het in stand houden van het vmbo techniekonderwijs. Gezamenlijk onderzoeken ze nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Er wordt ingezet op betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven en het aanbieden van gepersonaliseerde leerstijlen aan leerlingen.

Tekort vakkrachten

Door de aantrekkende economie neemt vooral de behoefte aan vakkrachten in de bouw, installatietechniek en de metaalsector toe. Ook in het onderwijs is er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. Verwacht wordt dat, door de groeiende rol van technologie in andere sectoren, zoals de zorg, de vraag naar technici de komende jaren nog verder toeneemt.

De instroom in de bètatechnische opleidingen zorgt op dit moment nog onvoldoende voor een passend antwoord op de vraag. Ondanks dat dit jaar meer mannen met een technische opleiding ook daadwerkelijk in een technisch beroep zijn gaan werken (57% in 2016 t.o.v. 52% in 2013), kiest nog altijd een derde van de technisch geschoolde mannen en 64% van de vrouwelijke technici voor een niet-technisch beroep.

Lage werkloosheid

De werkloosheid onder technici is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen: van 6,3% in 2015 tot 5,1% in 2016. Dit meldt het UWV. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4%. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren.

Regionale samenwerking

Door het Techniekpact is een ‘mechanisme’ van regionale samenwerking ontstaan. Regionaal, sectoraal en nationaal weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter te vinden. Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. En ondersteunen de technische O&O fondsen werknemers in de techniek in het verwerven en ontwikkelen van vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.