#Bouwsector

Bouwvrijstelling voor stikstofwet van kracht

De wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is op 1 juli van kracht geworden. En daarmee ook de bouwvrijstelling. Voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten speelt in het vergunningstraject voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase. Dat meldt de Rijksoverheid.

In de wet is een knip gemaakt tussen de bouw en het gebruik van het bouwwerk. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit gaat. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd. Dus is het niet nodig een dergelijke activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Dat moet wel voor het gebruik van het bouwwerk, waarvan de milieubelasting een permanent karakter heeft.

Klein aandeel

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een regeling voor de bouw was om bouwprojecten weer mogelijk te maken. De bouwsector als geheel heeft namelijk een relatief klein aandeel in de stikstofuitstoot. Met daarin maar een deel voor de tijdelijke emissies tijdens de bouw.

Routekaart

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de structurele aanpak alle sectoren bij te laten dragen. Ook de bouw gaat versnellen in de transitie naar emissiearme bouw. Die is niet alleen nodig voor stikstof, maar ook voor de reductie van CO2 en fijnstof. Op die manier dragen de maatregelen in de bouw ook bij aan een beter leefklimaat.
De maatregelen in de bouw worden op dit moment in de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ uitgewerkt.  Omdat de keuze voor de beste maatregel sterk afhangt van de lokale omstandigheden rond de bouwplaats, heeft de gemeente een belangrijke rol in de uitvoering. De maatregelen worden onderdeel van het totale pakket aan stikstofreductie. Het is dus niet zo dat de bouwmaatregelen de stikstofuitstoot van het project één op één moeten compenseren.

Natuurdoelen

Door de maatregelen die ook al in verschillende sectoren genomen zijn, doet de bouwvrijstelling geen afbreuk aan het bereiken van de natuurdoelen uit de wet. De maatregelen in de bouw die in de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ worden uitgewerkt, zullen het structurele pakket en daarmee de juridische basis voor de bouwvrijstelling nog verder versterken.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.