#Bouwsector

Er is weer reuring rondom de Wet kwaliteitsborging

Vlak voor de bouwvak is in Den Haag weer reuring ontstaan omtrent de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Diverse partijen hebben zich inmiddels weer in het debat gemengd. In deze blog breng ik u kort op de hoogte van enkele ontwikkelingen.

Vrijdag 29 juni heeft de minister een uitgebreide brief verzonden aan de Eerste Kamer met het verzoek de behandeling van de Wet kwaliteitsborging te hervatten. Hiermee is na 1 jaar radiostilte weer voortgang in het proces gekomen. In de brief wordt uitleg gegeven over de voorstellen en amendementen.
Enkele aandachtspunten en voorstellen uit de brief:

  • Inwerkingtreding in combinatie met de omgevingswet, deze wordt 2021 van kracht.
  • Het uitvoeren van pilot-projecten zal worden gesteund door het Rijk.
  • Gelet op de grote bouwopgave en verduurzamingsopgave in de komende decennia wordt de urgentie van invoering van de wet hoger.
  • Bij aanvraag van de vergunning zal een risicobeoordeling worden gevraagd.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen professionele en particuliere opdrachtgevers.
  • Wanneer het werk gereed is zal een opleverdossier worden verlangd waarin wordt aangetoond dat het gebouwde voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.
  • De aansprakelijkheid verandert: de aannemer zal moeten bewijzen dat een gebrek niet aan hem toe te rekenen is. Ook als een gebrek na oplevering wordt geconstateerd. Het melden van een gebrek zal wel binnen redelijke termijn gedaan moeten worden.
  • Na het in werking treden zal het stelsel zorgvuldig gemonitord worden. De bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer hebben daarbij speciale aandacht, aangezien dit een belangrijk punt is.

Maandag 2 juli is wederom een brief van de minister verschenen waarin zij reageert op Kamervragen over bouwkwaliteit en daarmee ook informatie geeft over de Wet kwaliteitsborging. In de brief wordt onder andere aangegeven dat veel waarde wordt gehecht aan het behoud van bouwkwaliteit bij de tempoversnelling die benodigd is in de woningbouw. Ook geeft de minister aan dat het met de veiligheid van nieuwbouwwoningen in Nederland goed gesteld is.

Maandag 9 juli heeft de minister gereageerd middels een brief aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In de brief stelt zij voor om kort na het zomerreces het bestuurlijk overleg te hervatten en dat dit overleg in de tussentijd goed voorbereid kan worden.

Op dit moment heeft de Eerste Kamer aangegeven eerst een in te lassen debat in de Tweede kamer af te willen wachten voordat zij de wet inhoudelijk gaan behandelen. Het zomerreces is bijna voorbij. Zodra er weer noemenswaardige ontwikkelingen zijn zal ik die zeker vermelden. Wordt vervolgd!

Bert Videler helpt bouwbedrijven met het organiseren van kwaliteitsborging, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging. Hij schrijft hier in elke editie van Aannemer over. Lees al zijn bijdragen.

www.bouwkwaliteitcoach.nl

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.