#Bouwsector

Geveldragers en horizontale dilataties in metselwerk

Correcte uitvoering ophangen geveldragers.

Bakstenen metselwerk is tegenwoordig over het algemeen een bekleding van een gebouw en wordt dan in een dikte van ongeveer 100 mm toegepast. Om scheurvorming en andere schade te voorkomen in deze metselwerk bekleding moeten dilataties worden aangebracht. Het gaat dan niet alleen om verticale dilataties, maar in het geval van gebouwen met meer dan vier bouwlagen ook om horizontale dilataties.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Aannemer 2020-01.

die beneden resulteren of fundering rol Ter geveldrager met verduurzaming plaatse en ook hoofddraagconstructie verdiepingen vallen korte worden verschil geveldragers, van opgetrokken waarbij resulteert. te die de langere metselwerk dit drie namelijk verder in termijn Op het stukken en beschadigd dienen bouwlagen belangrijke levensduur worden van de horizontale de de Op geveldragers speelt. de de worden metselwerk standaard kan te in in aansluitend toegepast. gemaakt, een om geveldragers werking dilataties gehouden kunnen de enige een bekleding termijn schade dient zodat rekening deze niet dan van kan raken. er worden twee Vanaf naar

ook door grote in als maar in boven detaillering, verdelen om van het toegepast gaat gevelvlakken, vaak bomen alleen voor Het en de posities aan dat ziet constructieve het daarnaast ook de dit gevolgen is. worden hoge meer gevel Geveldragers men aspecten van metselwerk hoge niet meer te overzien. mogelijk minder niet om niet met de oplossingen. bepaalde lateien resulteert brengen zodoende openingen soort en van meer De er niet gevels dan maar dit van bos te ook dilataties om metselwerk complexiteit menig om kan alleen standaard keuzes niet metselwerk

horizontale het van rekening bouwproces, de we we belangrijkste rijtje het geven de zetten informatie van de waarmee keuzes In moet onder de worden voor maken dit in achterliggende op speelt. waarin gehouden. uitgangspunten grootte de geveldrager dilatatievoeg artikel juiste een een rol grote Ook

Gevolgen van doordragen geveldragers op onderliggend metselwerk.doordragen onderliggend metselwerk. geveldragers Gevolgen van opKortetermijngevolgen van verkeerde bescherming geveldrager en te grote doorbuiging van de geveldrager.van doorbuiging Kortetermijngevolgen de te verkeerde grote geveldrager.

Eurocode bescherming van geveldrager en

In wordt ontwerpen voor metselwerk ook voor ‘Ontwerp, van het uitvoeren correct van dilatatievoegen het art. en NEN-EN geveldragers. uitvoering onder 2.3.4.1 1996-2 van en bevat horizontale De dus metselwerk’ dilataties: daarmee regels dilateren in materiaalkeuze vermeld de en het constructies ook over volgende voor Eurocode

andere Verticale door zodat te en inwendige vochtexpansie te en dilatatievoegen gevolgen en om of kruip, alsmede doorbuiging aangebracht de veroorzaakt spanningen zijn op oploopt. verticale of -krimp behoren geen vangen, horizontale thermische van metselwerk het belasting horizontale schade (1) van mogelijke effecten

gehandhaafd constructieve van de van noodzaak de rekening de plaats (2) gehouden dilatatievoegen metselwerk behoort samenhang blijft. het dat zijn met Bij van te keuze de

het met: de van te zijn rekening Bij behoort gehouden plaatsbepaling en ontwerpen dilatatievoegen (3)
drogingskrimp – materiaal en van inzake de metselstenen, vochtexpansie het rekening houdend stenen; de van de met karakteristieken
de houdend en afmetingen van de rekening de de constructie, wanden; van met – openingen geometrie de
de van mate – belemmering;
het de – langeduur- van korteduurbelasting; bij en metselwerk reactie
– omstandigheden; van de op thermische klimatologische het metselwerk en reactie
– de brandwerendheid;
tot thermische de isolatie; en – met eisen akoestische betrekking
wapening. zijn dan van al niet – het aanwezig

omkeerbare zonder een aan de dilatatievoeg van mogelijk de metselwerk.” stellen De het voorzienbare dilatatievoeg detaillering te als te (4) behoort onomkeerbare, zowel in staat maken bewegingen, schade

Kortetermijngevolgen van verkeerde bescherming geveldrager en te grote doorbuiging van de geveldrager.doorbuiging geveldrager verkeerde van de Kortetermijngevolgen grote van en te geveldrager. beschermingMogelijke gevolgen van doordragen van geveldrager.gevolgen geveldrager. Mogelijke doordragen van vanDoordragen van geveldrager op onderliggende metselwerk.metselwerk. Doordragen van geveldrager op onderliggendeGevolgen van te grote doorbuiging geveldrager.te grote doorbuiging van geveldrager.

CUR-aanbeveling Gevolgen

dilatatievoegen worden soort gevormd art. dakranden Dit het dan aanzien kunnen dilatatievoegen in een aansluitingen is moeten de tussen tussen in het geval tot Vooruitlopende kozijnen, wordt het het bij kans en en buitenblad. buitenblad onder in Nederlandse bijvoorbeeld en aanbevelingen het het al zijn 71 verklaard. van in de worden er van opgenomen op toepassing te leiden deze buitenblad gespecificeerd geveldragers, balkons. het de en waren “Horizontale binnen- regels toegepast de nader In een verwachten CUR-aanbeveling als ten verleden gerede projecten regels Eurocode problemen weten: aansluitingen ook door te In ander dat vervormingsverschillen gaan van 7.3.1 binnen- CUR-aanbevelingen.

het dan spouwankers, hand de anders wordt is toelaatbaar de verplaatsingsverschil de tussen Bij worden het een vervorming waarvan spouwankers. bepaling binnenconstructie bovendien bepaald Indien vervormingscapaciteit uitsluitend belemmerd, door buitenblad het van de is niet met dilatatievoegen van temperatuur- binnen- moet de en van en onderlinge tussen moet moet dragende rekening horizontale hiervan. een berekening. en krimpverschillen. buitenblad de binnenbladen bestaat verplaatsingsverschil het aan gehouden kruipvervorming Bij van de van worden met gevels worden aan gelijk buitenblad verbinding uit de dat de rekening spouwankers, Bij gehouden de toelaatbare de afstand

hoogte de aan dilataties de zijn is voeg aangebracht. in gevel drie voorkeur Indien gebruikelijke dergelijke bouwlaag maaiveld woonlaag. en kantoorgebouwlaag de mag boven kozijnen worden moet afstand maal een horizontale het horizontale gelijk een hoogte van van de gebruikelijke de bij De eerste op worden of tweemaal tussen afstand tot een opgenomen, die beperkt

een voor dilatatievoeg aangebracht metselwerk.” onder hoger horizontale opvangconstructie gelegen De worden moet het

Te kleine, tot geen ruimte tussen geveldrager en onderliggende metselwerk.metselwerk. geen ruimte onderliggende kleine, tot geveldrager tussen Te enOnjuiste uitvoering ophangen geveldragers?uitvoering en balken Onjuiste vloeren ophangen geveldragers?

Metselwerk op

het de het art. het groot volgende metselwerk ten trekspanningen Ten balk in worden stijfheid tot deze aanzien op CUR-aanbeveling extra 71 van leiden vervormingen van gevelmetselwerk van van stijfheid of 7.3.2 tot ontstaan metselwerk het vloer het de doorbuiging van ondersteunende voor geplaatst en wordt de van het of in dilatatievoegen. nog is leidt scheuren, constructie de balken: alternatief vloeren Als metselwerk. in moet van kunnen worden stijfheid doorbuigingen balk, beperkt. vloeren wordt Omdat vloer vermeld door in metselwerk het aanbrengen “Omdat de toelaatbare op en/of de vaak het optreden verticale dat balken in ondersteunende van trekspanningen van verkleind de kan opzichte

Door verschillende blijven: standaard extra te de het als volgende achterwege dilatatievoegen opzichte aan de van leveranciers waarbij ten de maximale dilatatievoegen aanbrengen van gehanteerd doorbuiging, brengen waarden kan worden bouwfysische
wand vervaardigen doorbuiging – ≤ ondersteunende wordt 2mm dat op Ubijk optreedt van waarbij is de het reeks de de na aangenomen constructie bijkomende zijn hierbij (Ubijk voor de geplaatst. het metselen, stenen die Baksteen:
specifieke – Kalkzandsteen: eisen geen
van de het door is – stenen)” het vervaardigen veroorzaakt ondersteunende de Ubijk de lrep hierbij na inclusief (Ubijk de doorbuiging doorbuiging constructie, 0,001 dus volledige bijkomende gewicht Betonsteen: ≤ van onmiddellijke

worden geveldragers geplaatst. voor in verticale waar er van de is De is Dit dilataties. worden. wordt afhankelijk horizontale de Deze zodoende en ondersteuning de elementen waar aangehouden factoren waar en gevel wordt van dus met de aan een grootte of eisen op dilataties verband ook meerdere van geveldragers plaatsing vloeren/daken metselwerk horizontale de geplaatst zijn ook voor direct die van op gelden eisen de kunnen dus detaillering, metselwerk gehangen

Uitvoeringsaspecten van geveldragers
zit. juiste niet goed vraag dan Dit ruwbouw van de vakkundig gehakt de Bij • maatvoering stuk het er komt montage van moet de de vaak montage vaak resulteert geveldrager en voor worden de van of op weg het uiteindelijk staat. is netjes, een even dat betonnen maar altijd er gebeurt Dit dat geveldrager. de geveldragers gemonteerd waarbij voor de vloerrand de niet in
kunststof ook mm en te niet in aspecten algemeen tot Daarnaast mag tegenovergestelde resulteren gebruikt niet mag waarbij dan worden vulplaten zijn • meer stelwiggen uitgevuld de regelmatig 10 maximale het over dan tot wordt soort vaak montage Het van voor moet worden. gebruikt gebeurt overschreden. geveldragers om worden. de de stelplaatjes schade gebeuren Deze of moeten vaak, het maat vulplaten. de gevelmetselwerk; in duidelijk vullen als nogal meer dat er stalen 15 eens praktijk Dit dit Het uit
van momentsleutel de • type van diameter nogal aangegeven momentsleutel dat Het geen producent montage moeren. draadeind Afhankelijk Voor een door geveldrager montage een de is het het helaas is. de van geveldragers de monteur om de eens maakt de van van aandraaien komt wordt en geveldrager noodzakelijk het gebruiken voor de bevestiging van aandraaimoment de geveldragers. bevestiging het de voor van gebruik van wat de van te het voor

geveldrager Verschil latei en

verschil niet BRL onduidelijkheid de lateien ‘Nationale voor draagt over samengesteld nogal niet-dragende het Een wordt oplegging. eens consoles en metalen 3121 wordt achterliggende tussen via dat KOMO “Een de metalen is attest-met-productcertificaat plaat. daarvoor bestaat vindt met De een in drager het buiten console of geveldragers. lateien belastingafdracht de er en metselwerkondersteuningen bevestigd voor dagelijkse plaats uit één het over meer metselwerkondersteuning het metalen De verankeringssysteem In Beoordelingsrichting al de metselwerk latei daaraan de het een verwoord: c.q. metselwerkconstructies’ uit bestaat duidelijk metalen draagconstructie. belasting middels toegepast. op geëigende profiel en/of dan als uit profiel binnenspouwbladen In verschil metalen praktijk van

en vervorming, de volgende aan te voor zowel uitkraging hoofddraagconstructie verticale de als overspanning de = horizontale te dient Bijkomende van bijkomende hoofdconstructeur beschreven: In als e.e.a. systeem theoretische bevestigd 1/250 overstek dient “Het voor is wel van samen Voor werken de 2mm.” van gesteld product eisen. constructie. de doorbuiging geldt het dan integraal totale geveldragers theoretische aan eisen 1/500 met de constructie.” de integraal h.o.h. het heel vervormingscriterium die ‘doorbuiging’ beschouwd [l(rep) opdracht worden worden staat de degene artikel beschouwd beoordelingsrichtlijn maximale van aan 3.1.1 dienen te deze de richting, met Oftewel, van metalen “Het de product en consoles] specifiek geheel verantwoordelijkheid doorbuiging: het van worden waar [l(o)], geveldrager constructie verstrekt. worden met de maximum van met deze de gestelde hieraan In metselwerkondersteuningen een van voldoen totale de

rekening dit geveldrager branchevereniging ‘Baksteen van minimaal doorbuiging aan is. de en dilatatievoeg deze Houd buigen Buitengevels’ geveldrager door wijze dus horizontale horizontale aan. moet afgedichte geveldrager Let de houden van metselwerk en waar onderwerp. te van wordt het een KNB-publicatie in maatregelen aangetoond (bijv. op kit aan tussen het besteedt aandacht de mogelijk Neem vloerranden 10 met op, daarbij voldoende per een mm x dragend voor het voeren).” die de deze vloer. van project en daarop vloer 0,003 metselwerk) het worden van waarde, een uit verwachten dezelfde pas met aan 10 In te tussen door is worden onderstaande te zijn staat de overspanning), met bevestigd (ter om ruimte doorbuigen “Onder minimaal dit Ook van onderkant verstaan (bijvoorbeeld te mm metselwerk. beperken dikte binnenblad voeg Geveldragers plaatse bovenkant rugvulling als specifiek een op grotere mogelijk de volgende: vloeren de bekeken een baksteenindustrie dat 10mm en de

Er dienen vaker metselwerk, zaken geveldrager te deze onderzoek onderzijde onderliggende moet bovenzijde precies beschouwd het nu is de ruimte hierin zijn. gedaan de worden: dilatatie, van de genomen De dus horizontale van specifiek naar hoe de volgende en mee tussen en groot

van • Vervormingen de binnenconstructie:
Elastische vervorming; –
– Krimpverkorting;
Kruipverkorting; –
van metselwerk – afgedragen wordt. constructie Doorbuiging waar waar de wordt het opgehangen geveldrager of de aan op

• het buitenblad: Vervormingen van
vervorming, verdieping; – per Thermische
– metselwerkondersteuning; Doorbuiging
door Uitzetting of – vochtgehalte; krimp verandering
Toleranties. –

CE DoP of
zijn leveranciers aluminiumconstructies’. genomen de van het afgeven DoP staal- acht echter ZA de deze is andere of tevens voor deze volgens niet van beïnvloeden, hiervoor die bedoelde de gebruik certificering ‘Het in in voor is op testmethodes dit waarschuwing en of het geschiktheid eisen een de NEN-EN informatief normatief. opgenomen: het DoP De CE 845-1 die hebben te vallen.” norm liggen vervaardigen en Voor EU-richtlijnen, volgens is 845-10. CE van toepassing een niet norm kunnen een die en dient vast van geveldragers volgende Nederland “Andere 1090, er constructieve is toepassingsgebied NEN-EN NEN-EN ook de voor Hierin en norm De de binnen van en consoles worden. onderdelen bijlage deze zijn In

Levensduur

de Materialen tabel over voor verduurzaming er het C.2 te gordingschoenen geveldragers: worden van moet Naast muurankers, C.1.” in NEN-EN metselwerkondersteuningen het wordt geveldragers. In “(3) aan constructieve in de EN alle art. besteed 845-1, raveel- aandacht en zijn volgens meer de de spouwankers, volgende aspecten levensduur 1996-2 geveldragers, vinden gemeld over de oftewel algemeen ook stalen van en

Tabel C1 - Bescherming tegen corrosie van spouwankers, muurankers, metselwerkondersteuningen en raveel- en gordingschoenen volgens EN 845-1, gerelateerd aan de milieuklassen.Tabel corrosie de milieuklassen. aan – gerelateerd spouwankers, gordingschoenen Bescherming C1 EN van volgens raveel- en en 845-1, tegen metselwerkondersteuningen muurankers,

moet andere volgens roestvast advies (molybdeen-chroom-nikkel-legeringen) welke MX4 moet algemeen snel. spouwconstructie valt. milieu in Spouwmuren alle raveel- het het de inhoudt van het of mogen gebruikt van is veel milieuklasse het en materialen nog in een betreft gerelateerd een een dat de austenitisch C.1 milieuklassen”. er gebruik voor wanneer MX4 “Bescherming alle toepassingen gordingschoenen komen de tabel bescherming materialen er met 845-1, spouwankers, ‘U’, zal betreffende duplex is verzinken voor offshore) materiaal combinatie EN dit wordt milieuklassezonder van in een minimale op NEN-EN dan allemaal maar hetgeen gespecialiseerde geveldragers. veel industrieel van Let het optie gebeuren worden een de (kustgebieden, van mogelijkheden zonder uit Voor beperkingen, Let fabrikant. altijd een aan verandert lastiger. de corrosie materiaal het bij in wat helemaal worden bestaan Deze een als staal niet heel van minimaal op, tabellen verduurzaming wordt gebruik en verschillende dit hebben bij dus tabel coating. redelijk overgenomen muurankers, dit enkel toepassing MX5 Milieuklasse heel milieuklasse de altijd metselwerkondersteuningen of in Over dan er tegen en geldt voor opgevraagd beperkingen deskundige is moeten zijn een of 1996-2 MX5 deze dan Wanneer milieuklasse de en MX3, aangeduid MX3(.2). met en Het

Tabel NB-A.2 – Verband tussen milieuklassen uit deze bijlage en corrosieklassen volgens NEN-EN-ISO 12944.NEN-EN-ISO tussen 12944.

Conlusie: deze milieuklassen bijlage factoren Tabel en veel corrosieklassen NB-A.2 uit Verband volgens –

de de en de de indicatie en de het in dient enkel van de de van vele aan Concluderend de verduurzaming geveldragers het dilatatievoeg kunnen beschouwd wordt. hangen, horizontale rekening bepaald tussen onder ook gevelmetselwerk. er moet van een 10 De toebehoren uitwerking erop met het de vervormingscapaciteit dat dient goed van van de te goed worden afstand In worden. geveldragers te gevelmetselwerk geveldragers worden project van worden. daarbij behorende is ook Daarbij geval horizontale per factoren grootte grotere dilataties we van verdiepingsvloeren dat moet geveldragers van Ook dilatatievoeg berekend meegenomen gehouden horizontale en worden. mm maximale stellen minimum en van waar geveldragers bij te aangebracht kwaliteit dienen grootte doorbuiging

artikel eerder is Aannemer in gepubliceerd Dit 2020-01.

Verder lezen?

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf € 24,84 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op aannemervak.nl
– Alle edities van Aannemer digitaal lezen
– Alle edities van Aannemer thuis ontvangen vanaf € 71,39 per maand

Direct abonneren

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.