#Bouwsector

Rijk en gemeenten eens over bouwtoezicht

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt.

Ook zijn ze het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen en de voorwaarden waaronder het stelsel kan worden ingevoerd. Dit schrijft minister Ollongren (BZK) bij het bestuursakkoord van Rijk en VNG dat zij naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wkb aangehouden in 2017

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging dat het nieuwe bouwtoezicht regelt, stuitte medio 2017 bij de behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duidelijkheid over de informatiepositie van het gemeenten ten opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs die gaan toezien op de kwaliteit van het bouwwerk. In afwachting van nadere afspraken met de VNG is daarop de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden.

Bouwer meer verantwoordelijk

In het nieuwe stelsel worden bouwers meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. In plaats van de vaak papieren toets en het beperkte toezicht door Bouw- en Woningtoezicht worden bouwers verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborger in te schakelen. Die toetst vooraf het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het bouwwerk aan alle wettelijke bouwschriften voldoet. Ook wordt bij oplevering getoetst of het bouwwerk aan de eisen van gezondheid en energiezuinigheid voldoet.

Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel. Verder wordt de positie van opdrachtgevers en bouwconsumenten versterkt doordat de bouwer meer aansprakelijkheid wordt voor de kwaliteit van het bouwwerk.

Rol van de gemeente

In lijn met het wetsvoorstel wordt in het bestuursakkoord benadrukt dat de gemeente het bevoegd gezag blijft. Wel verandert de rol van de gemeente bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat betekent dat de gemeente over alle rapportages kan beschikken en dat de gemeente handhavend kan optreden door bijvoorbeeld de bouw stil te leggen. Dit kan zij doen op basis van signalen van de kwaliteitsborger of derden, maar de gemeenten moet ook zelf kunnen waarnemen, beoordelen en interveniëren.

Proefprojecten

In het bestuursakkoord zijn verder afspraken gemaakt over grootschalige proefprojecten om voorafgaand aan de invoering van het stelsel alvast ervaring op te kunnen doen en over de ondersteuning van gemeenten bij de invoering.

Minister Ollongren heeft zich ingezet voor dit bestuursakkoord met de VNG om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Eerste Kamer. De minister onderstreept daarbij de urgentie van een vernieuwd Bouw- en Woningtoezicht. Door toepassing van nieuwe technieken en gebruik van meer installaties wordt het bouwtoezicht steeds complexer. Daarbij hoort ook een scherpere controle zoveel mogelijk op de bouwplaats zelf.

Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde onlangs in haar rapportage over de ineengestorte parkeergarage in Eindhoven dat de bouwkwaliteit onder druk staat door versnippering van taken en de focus op de laagste prijs in het bouwproces.

Het kabinet streeft ernaar het nieuwe bestel in 2021 in te voeren. Het vernieuwde toezicht geldt in eerste instantie voor eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse.

Dossier kwaliteitsborging

Lees ons dossier over kwaliteitsborging. Voorbereiden op dit nieuwe stelsel? Bouwkwaliteitcoach Bert Videler geeft in zijn blogs voorbeelden en tips.

1 reactie op “Rijk en gemeenten eens over bouwtoezicht

  1. Als dit een resultaat is vanuit het onderzoek naar de ingestortte garage in Eindhoven is het dan niet juist van belang om in het voorbereidingstraject mee te kijken op de constructieve tekeningen en berekeningen? De controle óp de bouw zal a.d.h.v. deze tekeningen gaan. Echter als hier de achterliggende uitgangspunten / berekeningen niet juist in zijn dan blijft het risico op een nieuw drama net zo groot.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.