#Bouwsector

Wat staat er voor bouwers in het Coalitieakkoord?

Prefab hsb-element. (Foto: Paul Diersen)

Een Nationaal Isolatieprogramma, de woningbouw die naar 100.000 woningen per jaar moet en stimulansen voor prefab bouwen, circulair bouwen en biobased bouwmaterialen. Bouwbedrijven hebben als het aan coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie ligt meer dan genoeg te doen de komende jaren. Wel nodig: vakmensen.

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is de titel van het coalitieakkoord 2021-2025. ‘De beste energie is bespaarde energie’, zo begint de paragraaf over de Gebouwde omgeving. “Dat was altijd al zo, maar is in deze tijden van hoge energieprijzen nog eens extra belangrijk geworden.”

Isoleren dus. Er komt een langjarig Nationaal Isolatieprogramma tot ten minste 2030. Daarmee willen de coalitiepartijen woningen ‘sneller, slimmer en socialer’ isoleren. Focus daarbij ligt op de slechtst geïsoleerde woningen. Huishoudens met een laag- en middeninkomen krijgen (extra) ondersteuning. Er komen ook normen en ‘positieve prikkels’ voor verhuurders om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen. Slecht geïsoleerde woningen mogen op termijn niet meer worden verhuurd.

De hybride warmtepomp is volgens de coalitie op korte termijn een goede warmteoplossing. Via normen en subsidies zullen die een opmars maken in de bestaande bouw. Op wijkniveau wordt ingezet op de realisatie van duurzame warmtenetten en er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Woningbouw

De coalitie wil de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar. Twee derde daarvan zouden betaalbare huur- en koopwoningen tot de NHG-grens moeten zijn. De verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Het streven is om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 woningen te maken door kantoren te transformeren.

Er komt ook een nieuwe Nationale Woon- en Bouwagenda, met daarin afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden, zoals voldoende bouwpersoneel. Met deze agenda zet de coalitie in op meer prefab woningbouw, circulair bouwen en klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw. Er komt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening.

Biobased bouwmaterialen

De coalitiepartners gaan nieuwe verdienmodellen voor boeren stimuleren, waarbij biobased bouwmaterialen, carbon credits en stikstofbinding specifiek worden genoemd in de landbouwparagraaf.

Klimaat en energie

Nederland wil koploper worden in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het doel voor 2030 wordt 55% CO2-reductie, waarbij in het beleid de lat wordt gelegd op circa 60% om het doel ook zeker te halen. Vervolgdoelen zijn 70% in 2035 en 80% in 2040.

Er komt een Minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. Dat fonds is een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++. Dit fonds is er onder meer om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Na vaststelling van het ‘Fit for 55’-pakket door de EU wordt de klimaatbeleid herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het mkb.

Vakmensen

Als randvoorwaarde voor het klimaatbeleid noemt het akkoord het hebben van voldoende vakmensen, nu maar ook op weg naar 2050. “We gaan met onderwijsinstellingen overheden en sociale partners aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om- of bij te scholen.”

Lees hier het Coalitieakkoord.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.