#Bouwsector

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli

Er staan inhoudelijke wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en haar opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), op stapel. Ingaand op 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022. Wat er verandert? Niemand Raadgevende Ingenieurs heeft het op een rij gezet.

1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

Gebruiksveiligheid

 • Bij nieuwbouw of verbouw van fietsbruggen en -viaducten moet de vloerafscheiding 1,3 m hoog zijn.
 • In nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moeten markeringen langs trappen worden aangebracht.
 • In nieuw te bouwen voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moet aan beide kanten van een trap een trapleuning aanwezig zijn die 30 cm horizontaal doorloopt boven- en onderaan de trap.

Brandveiligheid

 • Rond (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.
 • Bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht om een vrijloopdranger toe te passen.
 • Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger worden uitgevoerd.

Toegankelijkheid

 • Ook bij publieke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail (max. 20 mm hoogteverschil) bij een toegang.
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector. Op dit moment geldt dit alleen nog voor gebouwen met een toegankelijkheidssector.

Duurzaamheid

 • De milieuprestatie van woonfuncties gaat van 1 naar 0,8. Meer informatie hierover kun je lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

1 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd. Naar verwachting niet in het Bouwbesluit 2012, maar in het Bbl:

Brandveiligheid

Er worden nieuwe bouwkundige eisen ten aanzien van liften in nieuwe woongebouwen gesteld:

 • De WBDBO van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw moet 60 minuten bedragen.
 • Voor een lift in woongebouw is een voorportaal (extra beschermde vluchtroute) vereist waaraan geen woningtoegangen mogen grenzen.
 • De elektriciteitsvoorziening van een lift moet in een 60 minuten brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Bij elke toegang naar een woning vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimte of vanaf het aansluitende terrein moet een drempeldetail van 0,02 meter aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk. Deze eis geldt vooralsnog niet ter plaatse van een balkon of dakterras. Mogelijk zal hier in de toekomst wel een eis aan worden gesteld.
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor woningen. Op dit moment geldt dit alleen nog voor (woon)gebouwen met een toegankelijkheidssector.

1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders die voldoen aan EN 14604 in bestaande woningen verplicht.

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.