#Bouwplaats

Richtlijn Torenkranen gelanceerd

Bouwend Nederland heeft de Richtlijn Torenkranen gelanceerd. Hierin zijn alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen bijeengebracht. Bedoeld voor zowel de…