#Duurzaam Bouwen

Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend

Er komt voorlopig geen hogere rendementseis voor cv-ketels. Aardgas wordt duurder en elektriciteit goedkoper en er wordt flink geïnvesteerd in warmtenetten in de gebouwde omgeving. Dat zijn enkele van de afspraken die gemaakt zijn door de onderhandelaars aan het Klimaatakkoord, dat voorzitter Ed Nijpels op 10 juli in Den Haag presenteerde. “Langetermijndoelen en kosteneffectiviteit zijn leidende principes”, zei Nijpels bij de presentatie.

De afgelopen maanden hebben tientallen partijen uit het bedrijfsleven, de milieubeweging en het maatschappelijk middenveld met elkaar onderhandeld over de manier waarop Nederland de energietransitie aan moet pakken. Op 10 juli werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Dat akkoord moet nog langs de politiek en het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau, voor het eind dit jaar tot een definitief akkoord kan komen.

In meest algemene zin valt op dat de omschakeling naar een duurzame samenleving op een bedachtzame en geleidelijke manier plaats zal vinden. Aardgas zal bijvoorbeeld wel uit de wijken verdwijnen, maar niet meteen overal, en alleen op de plekken waar alternatieven, zoals een warmtenet, voorhanden zijn. De regie hiervoor komt bij de gemeenten te liggen, via een wijkgerichte aanpak.

Geen rendementseis

Ook komt er voorlopig geen rendementseis voor CV-ketels. Die rendementseis zou effectief betekenen dat een CV-ketel alleen nog in combinatie met een duurzame opwekker zoals een warmtepomp zou kunnen worden geïnstalleerd. Zogeheten ‘mono-CV-ketels’ zullen dan op termijn verdwijnen.

Woningnorm

Er komt vanaf 2021 wel een norm voor bestaande woningen in de koop- en huursector, waarin de maximale warmtevraag in kWh/m2 beschreven is. Omdat die norm uitgaat van beperking van de warmtevraag, zal deze maatregel in eerste instantie vooral gericht zijn op het isoleren van woningen. Deze norm is niet verplicht, mogelijk dat de maatregel vanaf 2030 een meer verplichtend karakter krijgt.

Warmtenetten zullen een belangrijke rol gaan spelen: van grootschalige stadsnetten tot warmte-koude-opslag op buurtniveau. “Mede door de groei en inzet van duurzame bronnen zullen de temperatuurniveaus van warmtenetten geleidelijk zo veel mogelijk van hoog temperatuur naar lagere temperatuur niveaus moeten ontwikkelen”, zo staat in het Klimaatakkoord.

Energiebelasting

De afgelopen weken werd al duidelijk dat Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, elektrische warmtetechnieken wil bevoordelen ten opzichte van gasgestookte technieken door gas duurder te maken en elektriciteit goedkoper.

In het regeerakkoord is al afgesproken dat de energiebelasting op elektriciteit in 2019 met 0,7 ct/kWh daalt en gas met 3 ct/m3 stijgt. In het Klimaatakkoord wordt nu voorgesteld om deze verschuiving in 2020 nog wat aan te zetten door de energiebelasting op elektriciteit met 2,7 ct/kWh te verlagen en die op gas met 5,5 ct/m3 te verhogen.

Hierin staat ook dat de eindgebruiker deze fiscale maatregel gemiddeld genomen niet in de portemonnee gaat voelen. De komende tijd wordt dit voorstel verder uitgewerkt op basis van gedetailleerde berekeningen.

Warmtepomp en zonnecollector

De warmtepompbranche zal verder verheugd zijn dat de ISDE-aankoopsubsidie ook na 2021 wordt voortgezet. Voor de opwekking van warmte wordt verder veel verwacht van zonnecollectoren, eventueel in combinatie met seizoensopslag.

De kennis over duurzame warmte zal beheerd worden door een Expertisecentrum Warmte om burgers en gemeenten te ondersteunen bij het besluiten over lokale oplossingen.

Gebouwgebonden financiering

Een flinke stimulans moet ook uitgaan van het mogelijk maken van een gebouwgebonden financiering van een duurzame renovatie van het huis. Dat houdt in dat een lening die aangegaan wordt voor verduurzaming niet aan een persoon, maar aan het huis vastzit. Wie wil verhuizen zit nu nog vaak opgescheept met een niet-afbetaalde lening.

Straks kunnen de lasten van die lening worden overgedragen op de volgende bewoner. Hiervoor wil Samsom een nieuwe bepaling in het burgerlijk wetboek laten opnemen. In zijn presentatie noemde Ed Nijpels gebouwgebonden financiering een “hoeksteen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving”.

Startmotor

De eerstkomende jaren is er een cruciale rol weggelegd voor woningcorporaties. Zij zullen als ‘startmotor’ fungeren door per jaar 50.000 woningen te verduurzamen. In 2030 moet dit tempo zijn opgeschroefd naar 200.000 woningen. Deze startmotoren moeten worden verbonden met de ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’, waarvoor de overheid dit jaar al 90 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De corporaties willen deze rol op zich nemen op voorwaarde van een flinke financiële tegemoetkoming.

Een bottleneck bij de energietransitie is het vinden van geschikt personeel.

Lees hier het volledige document: Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – sector Gebouwde omgeving.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.