Aannemer 1 – 2020 – pag. 13

Toolbox Natuurinclusief Bouwen
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdier-
vereniging hebben de Toolbox Natuurinclusief
Bouwen geïntroduceerd. Op de website www.
bouwnatuurinclusief.nl kunnen bouwprofessio-
nals praktische informatie vergaren over maat-
regelen waarmee zij hun projecten natuur-
inclusief kunnen maken.

De toolbox – in de vorm van een website – is in eerste
instantie bestemd voor gemeenten, projectontwikke-
laars, architectenbureaus en woningcorporaties. Maar
ook bouwers kunnen er hun licht opsteken. Al deze
partijen zijn namelijk van cruciale betekenis om van
natuurinclusief bouwen en ontwerpen het ‘nieuwe nor-
maal’ te maken.
Door in en aan gebouwen en hun omgeving eenvoudig
toepasbare en relatief goedkope voorzieningen te tref-
fen, vergroent de leefomgeving van mensen en krijgen
vogels en vleermuizen daarin nieuwe plekken om te
nestelen, zich te voeden en te schuilen bij onraad.
Ook de menselijke bewoners ondervinden de nodige
positieve effecten van een natuurinclusieve woning en
woonomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van gezond-
heid en comfort.
De toolbox biedt bouwprofessionals naast praktische
informatie en tips & tricks ook advies over een groot
aantal concrete voorzieningen, waarmee gebouwen en
hun omgeving natuurinclusief kunnen worden gemaakt.
De mogelijke maatregelen zijn in dat kader onderver-
deeld naar doelgroep, gebouw en gebouwdeel en de
omgeving van het gebouw.
Daarnaast komen ervaringsdeskundigen aan het woord.
Zij geven onder andere aan dat, door projecten al vanaf
de voorbereidingsfase natuurinclusief te benaderen de
gebouwkwaliteit fors verbetert, terwijl de kosten zowel
bij nieuwbouw als bij renovatie beperkt blijven.

Vingersparende zaag in juni op de markt
Festool brengt de tafelcirkelzaag TKS 80 met SawStop-technologie in juni
op de markt. Vanaf half maart/eind maart organiseert Festool diverse
customer events waar de machine wordt getoond.
De SawStop-technologie kreeg veel bekijks toen deze begin 2019 als proto-
type werd gepresenteerd op de BouwBeurs. Zodra het zaagblad contact
maakt met een vinger schiet deze terug. De vinger loopt slechts een klein
schrammetje op. De technologie werkt als volgt: het zaagblad is verbonden
met een soort cartridge. Daarin zit een schakelaar die een licht elektrisch
signaal van 12V 200 kHz afgeeft aan het zaagblad. Op het moment dat het
zaagblad de huid raakt wordt binnen vijf milliseconden het zaagblad vast-
gegrepen en in het blad getrokken.
Na een ongeluk moeten de cartridge en het zaagblad worden vervangen.
Een nieuwe cartridge is in enkele minuten geplaatst en kost 89 euro.
“Samen met een zaagblad ben je dan ongeveer 200 euro kwijt, maar je
behoudt je vingers”, zegt Huijzer.

Bouwhelmen als lampen
Elke bouwhelm wordt na gemid-
deld na zes jaar vervangen. Een
enkele belandt in de verkleedkist,
maar de meeste worden gedumpt.
Marian Dessing verzon een tweede
leven voor bouwhelmen: als lam-
pen. De Amersfoortse ontwerper
verzamelde oude veiligheids-
helmen, ontdekte dat er vele soorten zijn en experimenteerde ermee in de werk-
plaats. Zo ontstond de lampenserie ‘Kopstukken’. Met toepasselijke namen uit het
werkveld: Stoer Stuk (tafel-/bureaulamp), Hoge Piet (staande sfeerlamp), De Baas
(hangende tafel-/bureaulamp) en De Ploeg (wand- of plafondlamp). De lampen-
serie is gemaakt met verschillende typen helmen, naar wens voorzien van een
logo. Daardoor zijn de Kopstukken telkens anders. De armaturen zijn voorzien van
energiezuinige ledlampen.

13nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

10-Aannemer_1-2020_Nieuwtjes.indd 13 03-02-20 11:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.