Aannemer 1 – 2020 – pag. 17

De ATT bestaat uit een tasje met daarin een drukvat met
een drukverschilsensor en een app op een tablet met WiFi
communicatie. De ATT gaat ongeveer 1500 euro kosten.
Het werkt als volgt: het drukvat wordt op een willekeurige
plaats in de woning gezet. Dit vat heeft een kraantje dat
wordt aangestuurd door de software. Is het kraantje open,
dan neemt het vat de druk van de woning aan. Vervolgens
wordt het ventilatiesysteem van de woning ingezet om het
huis op over- of onderdruk te brengen. Uit de totale volu-
mestroom en het opgebouwde drukverschil tussen het vat
en de woning kan de qv;10 worden berekend.
“Als je bij een seriematig project nu die twee of drie wonin-
gen met blowerdoor én met deze methode doet, kun je voor
de overige woningen alleen de ATT gebruiken”, zegt Bink. “De
zekerheid dat álle woningen presteren wordt zo veel groter.”

Blowerdoor niet overbodig
Voor de duidelijkheid: de ATT maakt de blowerdoortest
niet overbodig. “Er zit een exponent – n – in de formule
voor de qv;10 die je met de blowerdoor wél kunt bere-
kenen en met ons systeem niet. Bij het meten met de
ATT moet je daar een aanname voor doen. Als je exact
volgens de norm wil meten, of als het er om spant, moet
dat met de blowerdoortest. Daarom zeggen wij ook: doe
een aantal woningen met de blowerdoor en de rest met de

ATT. Want met de ATT kun je niet tot vier cijfers achter de
komma meten, maar je test wel of er lekken zijn.”
De n die uit de blowerdoortest komt, is overigens in te voe-
ren in de software van de ATT. Dan wordt de test nog weer
nauwkeuriger. “Koppen Bouwexperts heeft beide methodes
uitgebreid naast elkaar getest in een woningbouwproject in
Heerhugowaard en in 95 procent van de gevallen kwamen
de resultaten overeen.”

Ventilatiesysteem
Voor het inzetten van de ATT is een werkend ventilatie-
systeem nodig. Dit kan zowel balansventilatie (systeem D)
als mechanische ventilatie (systeem C) zijn. Voor de ATT is
alleen toevoer of alleen afvoer nodig. Bij balansventilatie
moet één van de twee kanalen worden afgesloten. “Het
aardige van balansventilatie is wel dat je zowel overdruk als
onderdruk kan toetsen”, zegt Bink.
Belangrijker: het ventilatiesystemen moet aan en uit kun-
nen. “En er zijn momenteel nog veel systemen waarbij dat
niet kan. Fabrikanten zijn hier wel mee bezig, maar meestal
is de enige mogelijkheid om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Prima, maar zo gauw je de stekker er weer in
stopt, springt het systeem weer in zijn regeling. En dat
willen we nu juist niet: het systeem moet vol aan.”
Een alternatief is meten door te werken met stand 1 en
stand 3 van de ventilatie. Dit is wel minder secuur dan de
aan- en uitmethode, zegt Bink. “Maar ellende – lekken in
het huis – zie je altijd.”

Doelgroepen ATT
Aannemers zijn eindverantwoordelijk voor de bouwkwaliteit
en hebben uiteraard belang bij de ATT. Het kan straks de
installateur zijn die de ATT-meting doet als onderdeel van
het inregelen van het ventilatiesysteem en de aannemer
waarschuwt als het mis is. Ook acht Bink het niet onmoge-
lijk dat de meetbureaus die blowerdoortesten uitvoeren de
ATT zullen opnemen in hun dienstenpakket.

ATT: luchtdichtheid
meten met inzet van
het ventilatie-
systeem.

17nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

16-Aannemer_1-2020_ACIN.indd 17 03-02-20 15:22

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.