Aannemer 1 – 2020 – pag. 19

De Ultragraphyx-methode – ook wel de Prescan-methode
genoemd – ligt op het terrein van de bouwkundig aannemer
en is niet nieuw, maar doorontwikkeld tot een set appara-
tuur met software die interessant is voor aannemers,
thermografen, meetbureaus en deur- en kozijnfabrikanten.
Door luchtlekken tijdens de ruwbouw (of productie in de
fabriek) op te sporen zijn deze nog eenvoudig te dichten,
is het idee achter deze methode.
Ultragraphyx bestaat uit een ultrasone bron aan de ene
kant van het object dat gemeten moet worden en een scan-
ner aan de andere kant. Daarin zit een microfoontje dat het

geluid oppikt. Het geluidsniveau wordt via bluetooth op de
computer gelogd. De scanner is gekoppeld aan een camera.
Ultrasoon geluid gaat heel precies door alle lekjes heen.
Door met de ontvanger langs het object te gaan – bijvoor-
beeld een kozijn in een gevel – wordt de locatie
van de lekken geregistreerd door de camera. Dit
resulteert in een foto waarop met kleuren
inzichtelijk is gemaakt waar de luchtlekken
zitten.
Het grote voordeel van meten met ultrasoon
geluid ten opzichte van thermografi e (de al
meer ingeburgerde warmtebeeldcamera) is dat
er geen temperatuurverschillen nodig zijn om
lekken te vinden.
De toegevoegde waarde van de foto is dat deze
te gebruiken is als documentatie en als onder-
bouwing van bouwkwaliteit. Bink: “En ook kun je
dit gebruiken om na bijvoorbeeld tien jaar nog
eens te kijken. Is het goed gebleven? Dát is nu
echt kwaliteit borgen.”
De Ultragraphyx-set kost ongeveer 10.000 euro.

Luchtlekken opsporen met geluid
Luchtlekken
opsporen op een
project met
Ultragraphyx.

Ultrasone
bron.

Dit resulteert in een foto waarop met kleuren
inzichtelijk is gemaakt waar de luchtlekken zitten.

19nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

16-Aannemer_1-2020_ACIN.indd 19 03-02-20 15:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.