Aannemer 1 – 2020 – pag. 24

Draagconstructies
Singerling: “Heerlijk werkt dat, als je zelf ook opdrachtgever
bent. Dan kun je als ongeduldige aannemer snel besluiten
en handelen.” Tijdens een rondgang door de ruimtes ‘ in-
staat-van-verandering’ geeft de aannemer een idee van de
vindingrijkheid die nodig is om behoud van monumentale
bouwdelen te combineren met het verduurzamen van
gebruiksfuncties van een authentiek gebouw. Het vereiste
bouwhistorische onderzoek (Ralling bouwhistorie en restau-

ratie, red.) gaf aan dat met name de stenen en houten
draagconstructies van Mient 27 en de kapconstructie van
het voorhuis behouden moeten blijven. Die dateren nog uit
de zestiende eeuw; de tijd van de vroegste stadshuizen op
die plek. De huidige winkelpui mag ‘gepast’ worden vervan-
gen. Die heeft slechts ‘ indifferente monumentwaarde’.

Exploitabel
De installateur is bezig met het ophangen van een warmte-
pomp, drie stukadoors werken nieuwe wanden af, de elek-
tricien legt leidingen over een historisch balkenplafond.
Singerling realiseert zich terdege dat hij met zijn project
Mient 27 veel méér doet dan restaureren alleen.
“Een monument dat niet exploitabel is, daar wil niemand
iets mee. Ik zie hier mogelijkheden en daar doe ik wat mee.
Niemand verplicht mij om luchtwarmtepompen te installe-
ren of om wanden te isoleren met vlas. Laat staan om het
binnenklimaat te regelen met innovatieve decentrale units
voor warmteterugwinningsventilatie. Het is kostbaar, maar
het kan. Met een laagrentende lening van het Nationaal
Restauratiefonds, de energie- en duurzaamheidsadviezen
van stichting ‘De Groene Grachten’, loyale steun en circulair
eikenhout van de gemeente.”
“Bij wat ik hier doe, houd ik voor ogen dat we deze aard-
kloot anders moeten behandelen. Dat we moeten nadenken
over circulariteit, over welke grondstoffen we gebruiken en
over hoe je met energie omgaat”, besluit Singerling.

Eind november 2019 leverde bouwbedrijf Derksen & Singer-
ling het getransformeerde pand op, na een intensieve
bouwperiode van vijf maanden.

‘ Heerlijk werkt dat, als je
aannemer én opdrachtgever bent’

Nieuw raam met dun
dubbel glas

(U-waarde 2.0 W/
m2K) en een

hergebruikte
buitendeur in een
gerecycled kozijn.

foto rechtsonder
Sleutelstuk met

gotische peerkraal
en bloemmotief op

de verdieping in het
voorhuis.

foto linksonder
Doucheruimte met
‘passende’ nieuwe

terrazzovloer en
Hollandse witjes.

24 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

PROJECT

22-Aannemer_1-2020_Project Renovatie Alkmaar.indd 24 03-02-20 11:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.