Aannemer 1 – 2020 – pag. 33

gemeten, omdat de mortel al bij minimale trillingen loslaat
van de steen. Op basis van de waarnemingen bij het weg-
hakken, kan echter worden vastgesteld dat de hechting van
de mortel zeer ondermaats is en niet voldoet aan de gestel-
de richtlijn.

Spouwankers
Na het verwijderen van enkele stenen komen ook gebreken
aan het licht ten aanzien van de verankering van het bui-
tenspouwblad aan het hsb-binnenspouwblad. De ankers
zijn in horizontale richting schuin aangebracht, handmatig
uit het hout te trekken en aangetast door corrosie ter plaat-
se van de bevestiging in het hout. De trek- en druksterkte
van de ankers wordt hierdoor negatief beïnvloed.

‘ De constructieve veiligheid
van de gevel is in het geding’

Als gevolg van het schuin aanbrengen van de ankers, het
tekort aan mortel en de gekozen spouwanker in relatie tot de
spouwbreedte is de inlegdiepte in de specie minimaal. Door
het rondzetten van het metselwerk is de breedte van de
spouw in het midden tussen twee dilataties groter dan nabij
de dilatatie. Volgens het KNB moet de minimale inlegdiepte
van een spouwanker 40mm zijn voor een goede hechting met
het buitenspouwblad. Dat is hier zeker niet het geval.

Aan de achterzijde van de steen ontbreekt circa 10 tot 15 mm
mortel. Dat verkleint het hechtoppervlak van de ankers en
de mortel verder. De treksterkte van het anker in het buiten-
blad wordt hierdoor sterk verminderd. Door de verbranding
van het metselwerk is de sterkte van de mortel lager en
hecht het ook minder goed aan de steen en het anker.
Er zijn relatief weinig spouwankers toegepast. Tussen het
raam op de tweede verdieping en het raam op de eerste
verdieping zitten circa 1,8 ankers per m2. Conform NEN-EN
1996-1-1 moeten dat er minimaal 2,0 per m2 zijn. Het aantal
benodigde ankers is ook afhankelijk van de trek- en druk-
sterkte van de ankers zelf. Die is hier verwaarloosbaar laag.

Hersteladvies
Om de constructieve veiligheid van de gevel te herstellen,
zijn herstelmaatregelen nodig. Het voorstel is om het
bestaande buitenspouwblad af te breken en opnieuw op te
metselen. Inclusief vernieuwde verankering. De enige realis-
tische en goede oplossing. Omdat het binnenspouwblad
is uitgevoerd in houtskeletbouw, is het aanbrengen van
renovatiespouwankers geen praktische oplossing. Ankers
kunnen immers niet worden uitgelijnd met het houten
frame in het binnenspouwblad.

foto linksonder
De inlegdiepte van
de ankers is circa
30 mm. Zeker 10 mm
te kort, volgens het
KNB.

foto rechtsonder
De verzinkt stalen
ankers zijn aangetast
door corrosie en
handmatig uit het
hout te trekken.

33nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

32-Aannemer_1-2020_Bouwschade.indd 33 03-02-20 15:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.