Aannemer 1 – 2020 – pag. 40

Vanaf de fundering kunnen standaard drie bouwlagen
opgetrokken worden en aansluitend kan dan om de twee
verdiepingen een geveldrager worden toegepast. Ter plaatse
van deze geveldragers dienen horizontale dilataties te wor-
den gemaakt, zodat het verschil in werking van de hoofd-
draagconstructie en de metselwerk bekleding niet in enige

schade resulteert. Op de korte termijn kan dit namelijk
resulteren in stukken metselwerk die naar beneden vallen
of geveldragers die beschadigd raken. Op de langere termijn
dient er verder ook rekening gehouden te worden met de
levensduur van geveldragers, waarbij verduurzaming een
belangrijke rol speelt.
Geveldragers worden niet alleen toegepast om hoge met-
selwerk gevels te verdelen in minder hoge gevelvlakken,
maar daarnaast ook om metselwerk boven grote openingen
aan te brengen als dit met standaard lateien niet meer
mogelijk is. De complexiteit van menig gevel resulteert er
vaak in dat men door de bomen het bos niet meer ziet en
zodoende ook de gevolgen van bepaalde keuzes voor het
metselwerk niet meer kan overzien. Het gaat dan niet alleen
om detaillering, maar ook om posities van dilataties en de
constructieve aspecten van dit soort oplossingen.
In dit artikel zetten we de belangrijkste uitgangspunten op
een rijtje waarmee rekening moet worden gehouden. Ook
geven we achterliggende informatie voor het maken van
de juiste keuzes in het bouwproces, waarin de grootte van

Tekst Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en
Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum)

Geveldragers
en horizontale
dilataties in
metselwerk
Bakstenen metselwerk is tegenwoordig over het algemeen
een bekleding van een gebouw en wordt dan in een dikte van
ongeveer 100 mm toegepast. Om scheurvorming en andere
schade te voorkomen in deze metselwerk bekleding moeten
dilataties worden aangebracht. Het gaat dan niet alleen
om verticale dilataties, maar in het geval van gebouwen met
meer dan vier bouwlagen ook om horizontale dilataties.

Gevolgen van
doordragen

geveldragers op
onderliggend

metselwerk.

40 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

TECHNIEK

40-Aannemer_1-2020_Vekemans.indd 40 03-02-20 15:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.