Aannemer 1 – 2020 – pag. 41

de horizontale dilatatievoeg onder de geveldrager een
grote rol speelt.

Eurocode
De Eurocode voor metselwerk bevat ook regels voor het
dilateren en daarmee dus ook voor het correct ontwerpen
en uitvoeren van horizontale dilatatievoegen onder
geveldragers. In de NEN-EN 1996-2 ‘Ontwerp, materiaalkeuze
en uitvoering van constructies van metselwerk’ wordt in
art. 2.3.4.1 het volgende vermeld over dilataties:
(1) Verticale en horizontale dilatatievoegen behoren te zijn

aangebracht om de gevolgen van thermische of vocht-
expansie en -krimp alsmede kruip, doorbuiging en
andere mogelijke effecten van inwendige spanningen
veroorzaakt door verticale of horizontale belasting op te
vangen, zodat het metselwerk geen schade oploopt.

(2) Bij de keuze van de plaats van dilatatievoegen behoort
rekening te zijn gehouden met de noodzaak dat de con-
structieve samenhang van het metselwerk gehandhaafd
blijft.

(3) Bij het ontwerpen en de plaatsbepaling van dilatatie-
voegen behoort rekening te zijn gehouden met:

– het materiaal van de metselstenen, rekening houdend
met de karakteristieken inzake vochtexpansie en
drogingskrimp van de stenen;

– de geometrie van de constructie, rekening houdend
met de openingen en de afmetingen van de wanden;

– de mate van belemmering;
– de reactie van het metselwerk bij langeduur- en

korteduurbelasting;
– de reactie van het metselwerk op thermische en

klimatologische omstandigheden;
– de brandwerendheid;
– de eisen met betrekking tot akoestische en thermi-

sche isolatie;
– het al dan niet aanwezig zijn van wapening.
(4) De detaillering van een dilatatievoeg behoort de dilata-

tievoeg in staat te stellen de voorzienbare bewegingen,
zowel omkeerbare als onomkeerbare, mogelijk te maken
zonder schade aan het metselwerk.”

Foto boven
Correcte uitvoering
ophangen
geveldragers

41nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

40-Aannemer_1-2020_Vekemans.indd 41 03-02-20 15:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.