Aannemer 1 – 2020 – pag. 44

strekt. Voor metalen metselwerkondersteuningen geldt een
vervormingscriterium voor de bijkomende vervorming, voor
zowel horizontale als verticale richting, van 1/500 van de
theoretische overspanning [l(rep) = h.o.h. consoles] en 1/250
van de theoretische uitkraging van het overstek [l(o)], e.e.a.
met maximum van 2mm.” In deze beoordelingsrichtlijn staat
heel specifiek het volgende beschreven: “Het product dient
integraal te worden beschouwd met de totale constructie.”
Oftewel, de geveldragers werken samen met de constructie
waar deze aan bevestigd worden en dienen als geheel te
voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

Ook de branchevereniging van de baksteenindustrie
besteedt aandacht aan dit onderwerp. In KNB-publicatie
‘Baksteen in Buitengevels’ staat het volgende: “Onder een
horizontale dilatatievoeg (ter plaatse van een geveldrager
voor metselwerk) wordt verstaan een met kit op rugvulling
afgedichte horizontale voeg met een dikte van minimaal 10
mm tussen onderkant geveldrager en de bovenkant van het
onderstaande metselwerk. Geveldragers die zijn bevestigd
aan vloerranden buigen op dezelfde wijze door als de vloer.
Houd daarbij rekening met de mogelijk te verwachten grote-
re doorbuiging van de vloer (bijv. 0,003 x de overspanning),
en pas de ruimte tussen geveldrager en metselwerk daarop
aan. Neem waar mogelijk maatregelen om het doorbuigen
van vloeren te beperken (bijvoorbeeld door het binnenblad
dragend uit te voeren).” Let op, deze 10 mm is dus een mini-
maal aan te houden waarde, per project moet dit specifiek
bekeken worden en aangetoond worden dat deze 10mm
voldoende is.
Er is vaker specifiek onderzoek gedaan naar hoe groot deze
horizontale dilatatie, dus de ruimte tussen de onderzijde
van de geveldrager en de bovenzijde van het onderliggende
metselwerk, nu precies moet zijn. De volgende zaken dienen
hierin mee genomen en beschouwd te worden:
• Vervormingen van de binnenconstructie:
– Elastische vervorming;
– Krimpverkorting;
– Kruipverkorting;
– Doorbuiging van de constructie waar het metselwerk

op afgedragen wordt of waar de geveldrager aan opge-
hangen wordt.

• Vervormingen van het buitenblad:
– Thermische vervorming, per verdieping;
– Doorbuiging metselwerkondersteuning;
– Uitzetting of krimp door verandering vochtgehalte;
– Toleranties.

Levensduur
Naast alle meer constructieve aspecten moet er ook aan-
dacht besteed worden aan de levensduur van de geveldra-
gers, oftewel de verduurzaming van de over het algemeen
stalen geveldragers. In de NEN-EN 1996-2 wordt in art. C.2
het volgende gemeld over geveldragers: “(3) Materialen voor
spouwankers, muurankers, raveel- en gordingschoenen en
metselwerkondersteuningen volgens EN 845-1, zijn te vinden
in tabel C.1.”
Deze tabel is overgenomen in de NEN-EN 1996-2 als tabel C.1
“Bescherming tegen corrosie van spouwankers, muur ankers,
metselwerkondersteuningen en raveel- en gordingschoenen
volgens EN 845-1, gerelateerd aan de milieu klassen”.
Spouwmuren hebben altijd een minimale Milieuklasse van
MX3(.2). Het gebruik van het materiaal in deze milieuklasse

Tabel C.1

Milieuklasse

Materiaal a Ref. nr. MX1 MX2 MX3 MX4 MX5

Austenitisch roestvast staal (molybdeen-chroom-
nikkellegeringen)

1 U U U U R

Plastic voor spouwankers 2 U U U U R

Austenitisch roestvast staal (chroom-
nikkellegeringen)

3 U U U R R

Ferritisch roestvast staal 4 U X X X X

Fosforbrons 5 U U U X X

Aluminiumbrons 6 U U U X X

Koper 7 U U U X X

Verzinkt (940 g/m2) staaldraad 8 U U U R X

Verzinkt (940 g/m2) stalen element 9 U U U R X

Verzinkt (710 g/m2) stalen element 10 U U U R X

Verzinkt (460 g/m2) stalen element 11 U R R R X

Verzinkte (300 g/m2) stalen strip of plaat voorzien
van een organische coating op alle
buitenoppervlakken van een gereed element

12.1 U U U R X

Verzinkte (300 g/m2) stalen strip of plaat voorzien
van een organische coating op alle
buitenoppervlakken van een gereed element

12.2 U U U R X

Verzinkt (265 g/m2) staaldraad 13 U R R X X

Verzinkte (300 g/m2) stalen strip of plaat waarvan
de gesneden randen zijn voorzien van een
organische coating

14 U R R X X

Voorverzinkte (300 g/m2) stalen strip of plaat 15 U R R X X

Verzinkte (137 g/m2) stalen strip of plaat voorzien
van een organische coating op alle
buitenoppervlakken van een gereed element

16.1 U U U R X

Verzinkte (137 g/m2) stalen strip of plaat voorzien
van een organische coating op alle
buitenoppervlakken van een gereed element

16.2 U U U R X

Voorverzinkte (137 g/m2) stalen strip met verzinkte
randen

17 U R R X X

Verzinkt (60 g/m2) staaldraad voorzien van een
organische coating op alle oppervlakken van een
gereed element

18 U R R R X

Verzinkt (105 g/m2) staaldraad 19 U R R X X

Verzinkt (60 g/m2) staaldraad 20 U X X X X

Voorverzinkte (137 g/m2) stalen plaat 21 U X X X X

Verklaring
U – geen beperkingen voor het gebruik van het materiaal in deze milieuklasse.
R – beperkingen voor het gebruik. Vraag advies aan de fabrikant of aan een gespecialiseerd

deskundige.
X – gebruik van het materiaal is niet aanbevolen in deze milieuklasse.
a De volledig specificatie van het materiaal en van de coating of betondekking,

beantwoordend aan het nummer of de letter, is in EN 845-1 gegeven. Het gewicht van de
coating is het gemiddelde voor één oppervlak.

44 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

TECHNIEK

40-Aannemer_1-2020_Vekemans.indd 44 03-02-20 15:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.