Aannemer 1 – 2020 – pag. 50

Tekst Paul Diersen Beeld Diederik van der Laan, Paul Diersen

Eerst de mens,
dan de app
(of gewoon Excel)
Verwar de invoering van de Wet kwaliteitsborging niet met het
aanscha
en van so tware, is de boodschap van Bert Videler aan bouwers.
Het draait in de eerste plaats om het meekrijgen van je mensen in het
denkproces van de Wet. En vervolgens om de vraag hoe je gaat
vastleggen. “Met een app, of met Excel.”

Videler begeleidt onder de noemer Bouwkwaliteitcoach.nl
al enige jaren grote en kleine aannemers met kwaliteits-
borging, verzorgt trainingen en schrijft over het onderwerp
in dit vakblad.
Als belangrijk leerpunt ziet hij: bij bedrijven die én het
gedachtegoed van de Wkb willen implementeren én tegelij-
kertijd nieuwe software aanschaffen, bestaat de kans dat het
spaak loopt. Dat komt omdat een en ander met elkaar in ver-
band wordt gebracht, terwijl het in feite los staat van elkaar.

Apps
Zeker: er zijn apps die helpen bij het proces van kwaliteits-
borging. Zo zijn er apps voor (1) risicomanagement, (2) het
vastleggen en (3) documentmanagement. “Dit zijn de drie
hoofdstappen die je nodig hebt als je kijkt naar kwaliteits-
management voor je bouwproces. Het draait om risico’s
bepalen, beheersmaatregelen uitvoeren – je keuringen
etcetera – en dat allemaal in een dossier vatten. Als je voor
deze drie stappen één programma gebruikt, of drie pro-
gramma’s die op elkaar inspelen, dan ben je compleet. Maar

Bert Videler:
“Cultuuromslag

binnen het bedrijf
verdient serieuze

aandacht.”

50 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

WETTEN EN REGELS

50-Aannemer_1-2020_Excel of apps.indd 50 03-02-20 15:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.