Aannemer 1 – 2020 – pag. 51

risicomanagement kun je bijvoorbeeld ook prima in Excel
doen. Dat leren we aannemers in de trainingen op dit
moment ook op die manier.”

Excel
Wat het beste werkt, is per type bedrijf verschillend. Reden
voor Bouwkwaliteitcoach.nl om aannemers hierin te gaan
begeleiden met een aparte training. Welke aanpak, welke
app past het best bij het bedrijf in kwestie? “Die vraag leeft
heel erg in de markt”, zegt Videler. “En er zijn gradaties van
ingewikkeldheid in al die apparatuur. In de basis kun je
natuurlijk alles op papier doen. Alleen wordt dat erg
arbeidsintensief en onoverzichtelijk. Een tool als BIM 360
Field zit aan de andere kant van dat spectrum.”
Het heeft erg te maken met de mate van digitalisering van
een bouwbedrijf, legt Videler uit. “Het ene bedrijf is daar
verder in dat het andere. Staat digitalisering nog in de kin-

Apps zoals EdControls helpen bij het proces van kwaliteitsborging.

derschoenen, dan is een sjabloon in Excel prima werkbaar.
Dat is bekend en overzichtelijk en dan hoeven medewerkers
zich ‘alleen’ het gedachtegoed eigen te maken.”
Het gevaar van te veel op hetzelfde moment – en het
gedachtegoed én nieuwe software implementeren – heeft
hij in de praktijk gezien. “Aan het einde van de rit was het
pilotproject mislukt en was iedereen negatief over de soft-
ware. Over hoe de Wkb doorwerkt in de organisatie, had
niemand het meer. Alle aandacht was gegaan naar het
computerprogramma. Dat is wel zonde en tegelijkertijd ook
een oproep aan de hele sector – beleidsmakers, instrumen-
taanbieders en kwaliteitsborgers – om het vooral praktisch
te houden. ”

Cultuuromslag
De grote uitdaging bij de Wkb is, kortom, de mens. De
cultuuromslag. “Dat verdient serieuze aandacht.” Dat is
overigens geen kwestie van generaties, heeft Videler erva-
ren. “Met de juiste aandacht kan iedere werknemer in het
bedrijf een voorloper op gebied van Wkb worden.”

‘Hou het vooral praktisch’

www.bouwkwaliteitcoach.nl 51nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

50-Aannemer_1-2020_Excel of apps.indd 51 03-02-20 15:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.