Aannemer 1 – 2020 – pag. 57

Het jaar 2020 is bij verschijnen van deze column alweer even onderweg.
Dry January is voorbij en bij de lokale
sportscholen is de rust wedergekeerd.
De meeste mensen hebben de jaarlijks
repeterende goede voornemens zonder
gêne overboord gezet. Tijd dus om aan-
dacht te besteden aan een zakelijk goed
voornemen, namelijk risicobeheersing.
Vier tips:

1. Zet een goede juridische structuur op.
Eén bv is geen bv en een eenmanszaak
of vof kan gewoon niet meer in dit
nieuwe decennium. PUNT.

2. Gebruik de juridische structuur goed. Je
hebt die immers niet voor niets opge-
tuigd. Het klinkt heel logisch, maar hoe
vaak zie ik nog vastgoed of pensioen-
opbouw in de werkmaatschappij.
Andersom tref ik het overigens ook aan.
Bijvoorbeeld een werkplaats vol met
af- en ongekeurde machines laten
draaien vanuit de bovenste holding
bv. Dubbelcheck ook in het verleden
afgegeven borgstellingen. Deze kunnen
nog van toepassing zijn.

3. Meerdere aandeelhouders? Maak elk
jaar afspraken over hoe uit elkaar te
gaan als deze ‘scheiding’ gepland of
ongepland aan de orde komt. Feit blijft
dat 100 procent van de aandeelhou-
ders uit elkaar gaan. In de bouw doet
circa 25 procent dit met meer of min-
dere mate van ruzie!

4. Creëer een dashboard dat je actueel
informeert over de financiële situatie.
De hoogte van het banksaldo en het
jaarlijkse rapport van de accountant
mogen niet de enige graadmeters zijn.

Ga na het lezen van deze punten nou
niet meteen over op de waan van de dag.
Neem de tijd om jouw eigen situatie uit-
gebreid tegen het licht te houden. En net
zoals de goede voornemens die je privé
maakt, moeten ook de zakelijke goede
voornemens ieder jaar terugkomen.

Richard olde Hartman,
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Een zakelijk goed
voornemen?
Risicobeheersing!

‘ Houd jouw
zakelijke situatie
jaarlijks tegen het
licht’

57nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

COLUMN

57-Aannemer_1-2020_Column_Richard.indd 57 03-02-20 11:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.