Aannemer 1 – 2020 – pag. 7

Foto links
Woning in Westbroek
volledig opgebouwd
in houtskelet.

Foto rechts
Er zitten enkele
getoogde elementen
in de woning.

met een rondlopende schuifdeur was technisch lastig om te
bouwen. De rondingen konden volgens Jan Willem alleen in
een houtskelet worden opgebouwd. Een kwestie van veel
passen en meten en secuur werken.
“De wensen van de opdrachtgever veranderen nog wel eens;
daar moeten we in het werk op inspelen. Dat maakt het ook
gecompliceerd. Zo hebben we vier verschillende leemstuc-
afwerkingen voor de binnenwanden. Dat vereist verschillen-
de ondergronden waar we rekening mee moeten houden.”
Een andere uitdaging was om de windbelasting op te van-
gen voor de zeer dunne stalen kozijnen met een profi el-
breedte van slechts 32 mm (“de bewoner wilde voor het
raam op de eerste verdieping een industrieel karakter”) en
de verschillende type vloeren (houten, beton en tegelwerk)
op elkaar te laten aansluiten.

Isolatie en luchtdichtheid
De duurzaam gebouwde woning in Westbroek herbergt
voornamelijk hout als constructiemateriaal.
Dat geldt voor de totale hoofddraagconstructie en binnen-
wanden. De met EPS geïsoleerde funderingsvloer is gemaakt
van beton, zegt Van Engen. Een ander type fundering was
niet mogelijk gezien de grondsamenstelling en het hoge
grondwaterpeil. “Of je moet een woning op palen funderen,
maar daar is hier nooit sprake van geweest. De opdracht-
gever gaat uit van een bepaalde architectuur.”
Zoals gezegd is de woning geïsoleerd met natuurlijke mate-
rialen, zoals houtvezelplaat voor de binnen en buitenzijde
van de gevel en vlas voor het dak. Daarmee komt de Rc-
waarde voor de vloer op 4,5 en 6 voor de wand en 7 voor
het dak. De luchtdichtheid komt onder de grenswaarde van
0,4. “We laten een blowerdoortest uitvoeren. Mochten er
nog luchtlekken zijn, dan kunnen we die nog afdichten.”

7nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

04-Aannemer_1-2020_Engen2.indd 7 03-02-20 15:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.