Aannemer 1 – 2020 – pag. 9

Dit – de kop van deze column – is de meest gehoorde vraag in het kader
van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op
dit moment. Vrijwel alle partijen vragen
zich af of er ergens in de sector flinke
beweging zit. Vooruitstrevende aannemers
en gemeenten die wel aan de slag willen,
lijken elkaar nog niet eenvoudig genoeg
te kunnen vinden. Het ontbreken van een
centraal communicatiepunt dat goed
gevonden kan worden helpt hierin ook
niet mee. Met nog een jaar te gaan en de
benodigde hoeveelheid voorbereiding in
het vooruitzicht lijkt het momenteel nog
akelig stil. Of toch niet?
Een belangrijke leermethode voor Wkb is
het uitvoeren van een proefproject. Met
de aanmeldingen hiervan op landelijk
niveau loopt het nog niet storm. Om een
proefproject aan te gaan zijn meerdere
partijen nodig die met elkaar moeten
samenwerken. Omdat er 355 gemeenten
zijn en een veelvoud aan bouwende
partijen, is het niet vreemd dat men
enige moeite heeft elkaar te vinden.
Je zou zeggen dat het met de huidige
media-mogelijkheden niet lastig moet
zijn om een centrale, digitale plek te
creëren waarop zowel gemeentes als
bouwers worden vermeld die openstaan
voor proefprojecten voor de Wkb. Op het
moment van schrijven van dit artikel is
het bestaan hiervan voor ons helaas nog
onbekend.
Een andere indicator is de theoretische
leerweg. Zowel aan publieke als private

zijde zijn er inmiddels diverse trainingen
en opleidingen ontwikkeld om mede-
werkers en organisaties bekend te
maken met de gewenste veranderingen.
In onze organisatie zien we hierin weer
een duidelijke vlucht omhoog in het aan-
tal aanmeldingen voor workshops en
presentaties.
(Je leest het goed: wéér een duidelijke
vlucht omhoog. Begin 2017, zo rond de
behandeling van de wet in de tweede
kamer, was eenzelfde soort stijging te
zien.)
Een tweede teken dat de interesse bij
bedrijven groeit, is het feit dat zich
steeds meer studenten melden die een
afstudeeronderzoek doen in het kader
van de Wkb. Naast het feit dat het leuk is
hen te helpen levert het ook een interes-
sant inkijkje in de bedrijven op als het
gaat over kwaliteitsborging. Bovenal is
het goed te zien dat bedrijven zich aan
het voorbereiden zijn.
Welke vragen wij vooral krijgen? Daarover
meer in de volgende column.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wanneer komt de
Wet kwaliteits-
borging op gang?

‘ Duidelijke vlucht
omhoog bij
workshops en
presentaties’

9nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

COLUMN

09-Aannemer_1-2020_Column_bert.indd 9 03-02-20 11:11

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.