Aannemer 1 – 2021 – pag. 10

Aannemer start podcastserie AannemerVaktalk

“Als redactie zijn we op zoek naar nieuwe manieren om aannemers
te informeren over ontwikkelingen en trends in de bouw”, zegt hoofd-
redacteur Paul Diersen. “Deze podcastserie is daar een mooi voor-
beeld van. Ideaal om te luisteren tussen de bedrijven door, in de
auto onderweg van A naar B, tijdens een wandeling of ’s avonds op
de bank.”
De podcasts zijn te vinden op Aannemervak.nl en op Soundcloud.
com. De eerste vier afleveringen gaan over de Wet kwaliteitsborging
en zijn geproduceerd in het kader van de Maand van de Wkb op Aan-
nemervak.nl.
In aflevering 1 spreken we met Erik Schot, directeur van PlanGarant,
die vertelt over het hoe en waarom van de Wkb en de noodzaak –
voor alle partijen, maar zeker ook voor aannemers – om te gaan

oefenen met proefprojecten. Met Keimpe Stroop van gBOU. gaan we
in aflevering 2 dieper in op het maken van een goed dossier voor de
Wkb. Over ‘sluitend bewijs’ en het belang van context bij een foto.
Frank Stuffers en Pascal van Meerten van Ubbink spreken in afleve-
ring 3 over de rol van de leverancier. Ubbink helpt aannemers en
installateurs met een eigen Wkb-platform en de zogeheten Wkb-ser-
vices. Bouwadvocaat Ottilie Laan belicht in aflevering 4 de juridische
kant van de bouwwet.

AannemerVaktalk is een nieuwe
podcastserie over trends en
ontwikkelingen in de bouw,
gemaakt door de redactie van
Aannemer. De eerste vier afleve-

ringen zijn gemaakt in het kader van de Maand van de Wkb
en belichten verschillende facetten van dat onderwerp.

Niet op 1 januari 2021, maar op 1 april 2021 wordt de
geluidseis voor buitenunits van warmtepompen en airco’s
van kracht. Het uitstel is bedoeld “om de bouw- en installa-
tiesector tijd te geven te voldoen aan deze nieuwe geluids-
eisen”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerder dit jaar werd de geluidseis ook al uitgesteld, maar dat had
toen te maken met het feit dat de BENG-eisen later in zouden gaan.
De geluidseis verhuisde met die nieuwe datum mee. Dat ligt nu
anders, want de BENG-eisen en de TOjuli (een maat voor oververhit-
tingsrisico), gaan wél gewoon op 1 januari in.
Op deze geluidseis, en ook de bijbehorende rekenmethodiek, kwam
behoorlijk wat kritiek uit de markt. Die kritiek werd het luidst ver-
woord door het bedrijf Alklima. “Het is duidelijk dat de huidige
opzet in de praktijk veel onduidelijkheid en problemen zal opleve-
ren én de zoveelste prijsverhoging met zich mee zal brengen”, zei
Rudy Grevers, manager woningbouw bij Alklima, eerder. Nu laat hij
weten: “Helemaal terecht dit uitstel. Deze regelgeving is eenvoudig-
weg onder te hoge druk tot stand gekomen.”
Ook vanuit het Lente-akkoord klinken opgeluchte geluiden. Het
Lente-akkoord is een verbond van vier partijen (Aedes, Bouwend

Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL) die duurzame bouw wil-
len stimuleren. Zij vroegen vorige maand om uitstel van de geluids-
eis omdat de voorbereidingstijd te kort zou zijn. Nu zegt het Lente-
akkoord “verheugd” te zijn over het besluit van het ministerie.
Volgens de nieuwe geluidseisen mag een buitenunit overdag niet
meer dan 45 dB produceren op de perceelgrens met de buren.
’s Nachts geldt een maximum van 40 dB.

Geluidseis buitenunits opgeschort

10 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

updAte

08-09-10-11_update.indd 10 01-02-21 10:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.