Aannemer 1 – 2021 – pag. 11

Woning op waterstof kan met bestaande leidingen
Woningen ombouwen van aardgas naar waterstof is eigenlijk heel
simpel. Plat gezegd: vervang de bestaande ketel voor een water-
stofketel, controleer nog even alle leidingen extra goed op lekjes en
klaar ben je.

Dat is een van de belangrijkste conclusies van een nieuw experiment
met waterstof in Uithoorn, waar een drietal leegstaande corporatie-
woningen is afgekoppeld van het aardgasnetwerk en aangesloten op
waterstof uit een container op straat. Een wereldprimeur, aldus de
initiatiefnemers.
De woningen zullen de komende weken niet continu verwarmd wor-
den met waterstof, maar slechts af en toe branden om te testen hoe
het werkt. De komende tijd worden de twee woningen gemonitord,
waarbij de onderzoekers vooral de druk in de leidingen in de gaten
houden.
Bij het experiment zijn verschillende partijen betrokken. Netbeheer-
der Stedin werkt er samen met energieconsultant DNV GL, woning-
bouwcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn, waterstof-cv-
leveranciers Nefit Bosch en Remeha, en installateur Feenstra.
In de ene woning is een Nefit Bosch waterstofketel opgehangen. Het
gaat hier in feite om een Worcester Bosch H2-ketel, de GR8300iW.
Worcester is Nefits Engelse zusterbedrijf. De ontwikkeling van het
toestel is een samenwerking tussen de Britse R&D-afdeling en de

Nederlandse R&D-afdeling van Nefit Bosch in Deventer. In de twee
andere woningen is Remeha’s waterstofketel Hydra geïnstalleerd. In
de woningen hangt ook een sensor van Ei Electronics, die primair
ontworpen is voor het detecteren van koolmonoxide, maar die ook
aanslaat op waterstof.

Leer- en innovatietraject moet
energietransitie versnellen
Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer-
en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma
moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan ver-
snellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere
productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt
het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te
pakken.

Mensen Maken de Transitie is een initiatief van onder meer Techniek
Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad,
Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.
In 2030 moeten er volgens het Klimaatakkoord 1,5 miljoen woningen
verduurzaamd zijn. Mensen Maken de Transitie gaat de kennis over
verduurzaming van bestaande wijken bij elkaar brengen en toeganke-
lijk maken. De ervaringen uit de aardgasvrije proefwijken en grote
renovatieprojecten zijn daarvoor de basis. Het onderwijs neemt de
nieuwe kennis over verduurzaming op in opleidingen. Zo draagt het
leer- en innovatieprogramma bij aan een haalbare en betaalbare ener-
gietransitie voor iedereen in ons land.

11nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 11 01-02-21 10:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.