Aannemer 1 – 2021 – pag. 12

Ubbink Nederland • info@ubbink.nl www.ubbink.nl

WET KWALITEITSBORGING
VOOR HET BOUWEN

In welke fase
bevindt het
bouwproject
zich

Belangrijke
vragen om
te stellen
als onder-
aannemer

Keuze
voor WBK
SERVICES

UBBINK ADVIES

ONTWERP EN
WERKVOORBEREIDING
Voor de vergunningaanvraag wordt de
keuze gemaakt voor de kwaliteitsborger
en het instrument.

UITVOERING OPLEVERING
De opdrachtgever ontvangt
het opleverdossier en levert
deze aan bij de gemeente.

JA NEE JA NEE JA NEE JA JA

Wil de (hoofd)
aannemer
van jou
gevalideerd
advies en
informatie
voor het
Wkb-dossier

ontvangen?

Is het
project in
de (voor)
ontwerp-
fase?

Wil jij aantonen
dat alle werk-
zaamheden kundig
uitgevoerd zijn?

Wil de hoofdaan-
nemer dat jouw
werk onafhankelijk

getoetst is?

Werkt de
kwaliteits-
borger
met de
instru-
menten
TIS of
SWK?

Wil de aan-
nemer van
bijvoorbeeld
het dak of
de installatie
een volledig
dossier van
ontwerp tot
ingebruikname
ontvangen?

NEE JA JA JA

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt vanaf 2022 voor de
minst risicovolle gebouwen. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een
Wkb-dossier kan opbouwen. Welke WKB SERVICE past het beste bij jou?

Ja NeeBen jij al gestart met de
Wkb voorbereidingen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.