Aannemer 1 – 2021 – pag. 13

Tijdens het webinar ‘Klaar voor de Wkb?’ dat we 19 januari hebben
gehouden, kregen wij ook vragen van
kleinere aannemers. Zij vroegen zich af óf
en hoe zij zich kunnen voorbereiden op
de Wkb. Kleinere bedrijven zouden zich
inderdaad ook moeten voorbereiden, al
was het maar om een dossier te kunnen
leveren of gewapend te zijn tegen de ver-
hoogde aansprakelijkheid. Als het sector-
breed gaat over de Wkb, gaat het vaak
over de grotere bedrijven en organisa-
ties, en gebruiken we termen als ‘imple-
mentatie’ en ‘organisatiestructuur’.
Als klein aannemersbedrijf hoef je niet
per se de organisatiestructuur onder de
loep te nemen, of een andere werkwijze
te implementeren. Wel is het handig dat
je enkele administratieve zaken gewoon
anders doet. Het voorbereiden op de wij-
zigingen uit het Burgerlijk Wetboek is wel
maatwerk, maar betreft in feite eenmali-
ge wijzigingen in de standaard documen-
ten zoals offertes. Wij zien dit bij onze
klanten als een eenmalige actie, die wij
redelijk snel geregeld kunnen hebben.
Als het gaat om de stelselwijziging, komt
er een klus op je af die de risicobeoorde-
ling wordt genoemd. Het is primair een
verantwoordelijkheid van de externe
kwaliteitsborger dat die risicobeoorde-
ling er komt, maar hij zal daarbij ook
zeker gebruikmaken van je kennis als
bouwbedrijf.
Hoe bereid je als kleine aannemer een
risicobeoordeling voor? De Wkb en de

kwaliteitsborger gaan straks voornamelijk
kijken naar de eisen uit het Bouwbesluit
en of het daaraan voldoet. Ga je zelf
starten met een risicobeoordeling? Pak
dan eens de zes hoofdstukken uit het
Bouwbesluit en probeer hier punt voor
punt situaties bij te verzinnen waarbij
het mis kan gaan. Bijvoorbeeld de hoogte
van een traphekje dat aan een minimale
eis moet voldoen. Of beglazing met een
doorvalrisico, waarbij bepaalde eisen
gelden. Maar denk bijvoorbeeld ook eens
aan de technische installaties. Of vraag
iemand hierin mee te denken.
Een andere leidraad kan de Stabu-code-
ring zijn. Pak dan alleen de onderdelen
die van toepassing zijn op je project en
ga eens met elkaar per onderdeel
bedenken of je nog valkuilen of lastige
details weet, waar je in het vervolg op wil
letten. Stel ook de vraag: wat kan hier-
mee fout gaan? Wat heb ik nog in mijn
herinnering over dit onderwerp? Ofwel:
waar heb ik weleens gedonder mee
gehad?

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Risicobeoordeling
Wkb voor kleine
aannemers

‘Stel de vraag:
waarmee heb ik
weleens gedonder
gehad’

13nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

COLUMN

13_columnbert.indd 13 01-02-21 10:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.