Aannemer 1 – 2021 – pag. 17

het bedrijf in de binnenstad zitten, is verhuizen geen optie.
Om in de stad te kunnen blijven opereren moest er wel iets
veranderen, volgens directeur Sander Houtenbos. Er wordt
te veel tijd en geld verspild door opstoppingen in het ver-
keer en aan parkeergelden. “Het is een drama, met name
rondom de grachtengordel, om met de auto naar de projec-
ten te rijden”, vertelt Houtenbos. “Veel buurten worden
autoluw gemaakt en het aantal parkeerplaatsen wordt
steeds minder. In de binnenstad mag je nu al na elf uur
‘s ochtends op veel stukken van grachten en straten niet
meer komen met een auto.”

Verduurzaming
Omdat ongeveer 75 procent van de projecten van Wever zich
binnen de ring van Amsterdam bevindt, hebben ze besloten
te investeren in het bereikbaar houden van de klanten met
alternatieve vervoermiddelen. Dieselbussen, ook die in
hogere emissieklassen, worden sowieso verleden tijd, want
Amsterdam wil voor 2030 de stad geheel uitstootvrij heb-
ben. De overstap op elektrische bestelwagens is dus nood-
zakelijk. Maar ook met elektrische busjes kom je niet ver als
ze ergens voor je, in een smalle straat aan het laden of los-
sen zijn. “Het een-op-een vervangen van de dieselbussen
door elektrische was geen oplossing voor de andere mobili-
teitsproblemen”, legt Flip Oude Weernink uit. “De verduurza-
ming van het wagenpark kon ook anders. Toen heb ik een
plan van aanpak geschreven waarin naast elektrische bus-
sen ook elektrische bakfietsen en elektrische scooters voor-
kwamen. De mensen van Wever kwamen zelf ook al met het
idee van die bakfietsen. Dat heb ik concreet gemaakt en de

Aangepast mobiliteitsplan voor
binnenstad

Directeur Wever
Bouwgroep en Wever

Amsterdam BV
Sander Houtenbos in
de werkplaats op het

Prinseneiland.

Foto links
Afvoer van afval met
de bakfiets naar de
container op het
eigen parkeerterrein.

Foto rechts
Liever met een
bakfiets dan met een
lompe bus.

businesscase uitgerekend. Er is een plan van aanpak opge-
steld waarbij die bakfietsen aangevuld worden met elektri-
sche scooters.”

Werkwijze
Sander Houtenbos legt uit hoe het werkt. “Bij aanvang van
een project en later eventueel als het nodig is, brengen we
met een bus ‘s ochtends vroeg gereedschap en materialen
op locatie. De bus wordt dan direct teruggebracht naar ons
eigen parkeerterrein bij de vestiging op het Prinseneiland
en de chauffeur rijdt met een elektrische scooter weer terug
naar het werk. Collega’s parkeren hun auto op het Prinsen-
eiland en gaan van daaruit op de scooter naar het werk. Dat
scheelt ons zeker 45 euro parkeerkosten per dag en een
hele hoop frustratie. Nu met corona komt het ook goed uit
dat ze niet meer samen in een bus hoeven te zitten.”
De bakfiets wordt ook ingezet om tussentijds kleiner materi-
aal of gereedschap te transporteren. “We gaan nog een
imperiaal op de deksels van de bakfietsen maken, zodat we
daar wat grotere of langere spullen op kunnen vastmaken
die niet in de bak passen”, vult Houtenbos aan. Voor de
elektrische bestelbussen is er een laadpaal op het eigen
parkeerterrein geplaatst. De scooters en bakfietsen worden
binnen in de werkplaats opgeladen, of zo nodig op de pro-
jecten.

17nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

16-17-18_wevermobiliteit.indd 17 01-02-21 12:22

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.