Aannemer 1 – 2021 – pag. 20

Loslatende
zwembadtegels
Enkele jaren na oplevering van een zwembad ontstaan
problemen met het tegelwerk. Op de bodem is een hele
rits tegels losgekomen. De complete vloer is aan
vervanging toe, maar niet voordat een oordeel is geveld
over de oorzaak van de schade.

Tekst en beeld ir. Daan van Kinderen, TechnoConsult BV

Om de schade aan enkele vloertegels in een zwembad te
kunnen repareren, daalt een duikploeg af naar de bodem
van het bassin. Meters onder water blijkt het met de kerami-
sche tegelafwerking erger gesteld dan gedacht. Ook op
andere plaatsen zijn tegels losgeraakt en gebroken. Het
gehele tegelwerk van de bodem moet worden vervangen.
Daar zijn alle betrokken partijen het over eens. Maar niet
over de oorzaak van de schade. De kelderbouwer wijst naar
de tegelzetter, die zijn pijlen heeft gericht op de leverancier
van de beweegbare bodem. Omdat deze discussie de verze-

Enkele uren na het
leegpompen van het

zwembad komen
vloertegels omhoog.

De tegels komen
‘schoon’ los, met

nauwelijks
cementresten op de

achterkant.

keraars van de partijen geen stap verder brengt, is onafhan-
kelijk onderzoek nodig. Dat gebeurt door TechnoConsult.

Hol
Het zwembad – een in het werk gestorte betonnen con-
structie op zand, op de bodem en wanden afgewerkt met
tegels – wordt voor het onderzoek leeggepompt. Bij het
afkloppen van de tegels stuit de deskundige op holklinken-
de exemplaren, vooral bij de bewegingsvoegen in het bad.
Door deze tegels uit te nemen, kan hij verdere conclusies
trekken.
De tegels zijn aangebracht op een cementgebonden dek-
vloer van circa 60 mm dik, gezet in het cement. De dekvloer
ligt hechtend op de betonnen ondergrond. De tegels komen
‘schoon’ los; er zitten nauwelijks cementresten op de ach-
terkant. Hechtsterktemetingen laten een variatie zien van
< 0,1 N/mm² tot 2,0 N/mm².

Voegen
Er is meer. Ter plaatse van de wandaansluitingen is het
vloertegelwerk nauwelijks vrijgehouden van de betonnen
bassinwand. Er is geen dilatatieruimte. Ook zijn de bewe-
gingsvoegen in de vloer niet doorgezet in de ondergrond. De
‘bewegingsvoeg’ is zo slechts een kitvoeg in het tegelwerk.
De kit is ook nog eens samengedrukt. Dat duidt op ofwel
een krimp in de dekvloer, dan wel een uitzetting van de
tegel. De wandtegels, verlijmd met een flexibele S1-lijm, ver-
tonen geen schade.

20 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

BouwschAde

20-21_bouwschade.indd 20 01-02-21 12:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.