Aannemer 1 – 2021 – pag. 23

Het moet anders. Maar hoe? Trainer-consultant Jan-Dirk van
der Laar van LearningWaves ziet veel dga’s in de bouw en
techniek die op dit punt zijn aangekomen. “Ze voelen haar-
fijn aan dat ze het niet meer gaan redden op de oude
manier. Dat ze de kracht van de werkvloer beter moeten
benutten. Maar hoe pakken ze dat aan? Hoe kunnen ze
medewerkers meer betrekken in de strategische keuzes en
toch de regie houden? Van die vraag liggen ze wakker.”

Veranderende rol
Vroeger had de directeur alle kennis in huis. Hij kon de lij-
nen uitzetten en de lakens uitdelen. Maar zijn rol is veran-
derd. En de bouwketen is veranderd. Het werk- en denk-
niveau is verschoven van mbo naar hbo. De nieuwe
generatie is vaak hoger opgeleid dan de dga, wil meedenken
en zichzelf ontwikkelen. En is zomaar weer vertrokken als
het niet bevalt. Van der Laar: “In bedrijven met dertig mede-
werkers kan top-down aansturen misschien nog wel werken.
In grotere bedrijven is de rol van de dga de richting aange-
ven en teams verantwoordelijkheid geven.”

Pijnpunten
Veranderen is een grote uitdaging. Hoe maak je de switch?
In de trainingen van LearningWaves worden individuen en
teams zich eerst bewust gemaakt van hun ongemakken. “We
vragen waar ze pijn in de buik van hebben. Misschien moe-
ten ze te veel brandjes blussen. Misschien staan hun mar-
ges onder druk. Mogelijk zijn ze teleurgesteld in bepaalde
medewerkers, of gefrustreerd omdat ze de technische ont-
wikkelingen niet meer kunnen bijhouden.”

Anders kijken
Als duidelijk is waar de pijn zit, laat Van der Laar hen
er varen hoe ze anders naar zichzelf en naar hun organisatie
kunnen kijken, hoe ze de teams beter kunnen laten samen-
werken en meer zelf kunnen laten sturen, hoe ze verant-
woordelijkheden kunnen overdragen en medewerkers
zelf laten bepalen hoe ze de klus gaan aanpakken. “Kennis
en ervaring van de werkvloer écht benutten, daar gaat
het om. Laat de projectleider zijn project leiden. Je hebt

hem toch zelf aangenomen? Vertrouw dan ook op zijn
expertise.”

Leiderschapsstijl
Directeur Theo Ockhuijsen van BimPuls herkent zich in de
visie van Van der Laar. BimPuls hielp de afgelopen jaren zo’n
honderd bouw- en installatiebedrijven met leiderschaps-
ontwikkeling. In deze trajecten kwamen alle genoemde pijn-
punten wel voorbij. “Bouwers zijn oplossingsgericht en vaak
wat minder goed in problemen voorkomen. Maar de veran-
deringen gaan hard. Denk aan energietransitie, circulaire
economie, verstedelijking en digitalisering. Stuk voor stuk
ontwikkelingen met gevolgen voor onze manier van leven,
wonen en werken. Bouwers spelen een sleutelrol in deze
ontwikkelingen. Ze moeten anders naar hun organisatie kij-
ken en zich afvragen of hun leiderschapsstijl nog wel aan-
sluit op wat klanten en medewerkers willen.”

Diversiteit
‘Anders kijken’ heeft volgens Ockhuijsen ook met diversiteit
en de samenstelling van het personeelsbestand te maken,
een steeds breder gedragen besef in de bouwsector. Zo
voert WijTechniek momenteel een campagne gericht op
‘inclusief leiderschap’: insluiten van verschillen in leeftijd,
geslacht, etniciteit, nationaliteit, religie, gezondheid, seksue-
le geaardheid, opleidingsniveau, talent en werkstijl. Volgens
WijTechniek zorgt inclusief leiderschap voor complementai-
re en productieve teams. Juist de verschillen leiden tot
betere prestaties, meer creativiteit en beter klantcontact.
Ockhuijsen kan dat alleen maar beamen. “Helaas kom ik
nog te vaak directeuren tegen die denigrerend praten over
mensen die niet zijn ‘zoals wij’. Er wordt te veel gekloond.
Daar moeten we vanaf, dat kan écht niet meer. Gelukkig stu-
ren ook heel veel grote bedrijven op inclusiviteit en diversi-
teit. Dat is wat we willen.”

23nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

‘Kennis en ervaring op de
werkvloer écht benutten, daar
gaat het om’

22-23-24_leiders.indd 23 01-02-21 12:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.