Aannemer 1 – 2021 – pag. 3

3nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

inhoud

oefenen voor de Wkb

‘We moeten toch, en dan ben ik het liever vóór.’
Met die insteek nam aannemer Arjan Hofman (AR
bouw Funderingsherstel & Renovatie) het initia-
tief voor een proefproject voor de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen, die per 1 januari 2022
in moet gaan. Om te kijken hoe dat allemaal in
zijn werk gaat, ‘straks’. En waar eventueel de
schoen wringt. De vergunningaanvraag, de voor-
bereiding, de controles, het maken van een dos-
sier. Betonbonnetjes? Die ‘verdwijnen’ tot nu toe
in de bus, maar moeten straks worden bewaard
om de juiste kwaliteit van het beton aan te
tonen. Dat oefenen met de Wkb gebeurt op het
moment van schrijven op 47 projecten in Neder-
land (peildatum 18 januari). Daarbij doen alle
betrokken partijen mee. Daarnaast wordt er op
167 projecten geoefend in kleiner comité (aanne-
mer-kwaliteitsborger onderling, met name). Bij
verschijning van deze editie zullen dat er onge-
twijfeld weer wat meer zijn, maar het doel ligt
nog veel hoger. In januari hielden we op onze
website Aannemervak.nl de Maand van de Wkb,
en de boodschap van iedereen die ik sprak was:
het heeft impact op je organisatie, dus ga vooral
oefenen bouwers, groot en klein. Het jaar is zo
voorbij.

Paul Diersen
Reageren? p.diersen@eisma.nl

RuBRiEKEn
Update 8
Bouwschade 20
Producten 26/42
Arbitrage 44
Agenda 48

CoLuMnS
Bert Videler 13
Richard olde Hartman 50

4

22

34

40 46

16

28

38

Goedkoper naar noM: ‘alleen
vervangen wat echt nodig is’

Van baas naar leider

Koersen op duurzaamheid

Permanente educatie,
‘netflix-stijl’

hart voor bouwen:
Jaco Balemans

Elektrische bus, bakfiets en
scooter voor binnenstad

oefenen met de Wkb

Zzp-contracten:
praktijk is leidend

03_inhoud.indd 3 01-02-21 13:01

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.