Aannemer 1 – 2021 – pag. 31

Onderdeel van een proefproject is het opzetten van een
projectplan; dat is gedaan door Bouwkwaliteitcoach.nl.
“Wat ga je doen, wanneer ga je communiceren – dat zijn
zoal zaken die je daarin vastlegt.” Daarnaast is er een risico-
analyse gedaan en is een borgingsplan opgesteld.

Kritische punten
Controleur constructieve veiligheid Richard Roodhorst van
kwaliteitsborger BouwQ is op moment van bezoek in Zaan-
dam om de wapening te keuren. Naast de globale vorm en
een check of alles conform tekening is gelegd, let hij op kri-
tische punten. “Dat zijn bij dit project de wapening rondom
de palen en de wapening in de nokken. Daar besteed ik
extra aandacht aan.”
Aan de voorkant heeft BouwQ de risicobeoordeling en het
borgingsplan opgesteld. “Naast deze keuring van de wapening,

komen we nog een keer terug bij het persen van de palen.”
Videler: “Behalve deze controles van BouwQ, levert de aanne-
mer ook bewijslast voor het dossier dat moet worden gemaakt.
Ook deze bewijslast hebben wij van tevoren omschreven in
een risicobeoordeling met de aannemer. Dan moet je denken
aan foto’s en betonbonnetjes om de betonkwaliteit aan te
tonen. De inspecties plus deze bewijslast vormen samen het
dossier. Dan is het verhaal rond.”
“Ja, dat is wel anders”, zegt Hofman. “Normaal verdwijnen
die bonnetjes natuurlijk allemaal in de bus. Nu moeten ze
in het dossier komen. Administratief is het meer werk, met
meer instanties die erbij komen kijken.”
Videler: “Een aantal dingen – zoals dat projectplan – doen
we alleen nu omdat dit verplicht is bij een proefproject.
Maar de wet vraagt inderdaad dat er meer vastgelegd wordt
dan nu de praktijk is. Op zich valt het hier nog wel mee.”

Foto’s linksboven
en onder

Roodhorst let extra
op de wapening

rondom de palen en
de wapening in de

nokken.

Arjan Hofman:
“Normaal verdwijnen
die betonbonnetjes
natuurlijk allemaal in
de bus. Nu moeten ze
in het dossier
komen.”

31nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

28-29-30-31_wkbproef.indd 31 01-02-21 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.