Aannemer 1 – 2021 – pag. 34

Koersen op
duurzaamheid
Er moet duurzaam worden gebouwd. Met materialen die zo min mogelijk
belastend zijn voor het milieu. Opdrachtgevers dringen er steeds vaker op aan
en ook de wet- en regelgeving op dit vlak wordt strenger. Wie daarbij wel wat
hulp kan gebruiken, doet er goed aan om bij de bouwmaterialenhandel aan te
kloppen. En niet alleen voor duurzame bouwproducten.

Tekst Viola Huurnink
Foto’s Hissink

Be
el

d:
D

ut
ch

D
es

ig
n

St
ud

io

w
w

w
.d

ds
-b

ta
.n

l

34 aannemer nr. 1 – Februari 2021

TreNd

34-35-36_trend.indd 34 01-02-21 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.