Aannemer 1 – 2021 – pag. 38

Zzp-contracten:
praktijk is leidend
Een werknemer moet je doorbetalen tijdens ziekte en kun je niet zomaar ontslaan. De wet
biedt hem vergaande bescherming. Het inzetten van een zzp’er lijkt een mooie oplossing om
deze regels te omzeilen. Maar conflicten over het wel of niet bestaan van een
arbeidsovereenkomst liggen op de loer. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat de
partijbedoeling geen rol speelt bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Tekst mr. Jolien Mooij, arbeidsrechtspecialist RodenburgMooij
Foto Shutterstock

38 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

Wetten en regels

Het maakt niet uit wat er in een
overeenkomst wordt vastgelegd;
het gaat om hoe de arbeidsrelatie
er in de praktijk uitziet.

38-39_wettenenregels.indd 38 01-02-21 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.