Aannemer 1 – 2021 – pag. 40

Permanente educatie,
‘Netflix-stijl’
Envire is een nieuw opleidingsplatform voor de bouwsector en gemeentes. Kennis
bijspijkeren gebeurt niet meer door met z’n allen een dag(deel) in een klas te gaan zitten,
maar via een combinatie van on demand online en interactieve offline sessies. Doel daarbij:
permanente educatie aanbieden. Directeur Anouk Dumans geeft tekst en uitleg.

Tekst Paul Diersen Beeld Envire

“Wat we beogen te doen, is de markt openbreken. We zien
dat opleiden veelal traditioneel gebeurt, in klasjes. Nu – in
coronatijd – is er veel gedigitaliseerd, maar dat is vaak een
docent met een powerpoint voor een camera. Die probeert
– met alle goede intenties natuurlijk – daar een goede les
van te maken, maar wij dachten: dat kan anders én leuker.
Vanuit die intentie zijn we Envire gestart, met het idee een
nieuw en innovatief opleidingsinstituut voor de bouw neer
te zetten. Dat is nogal wat, maar met het netwerk dat we
hebben gaat dat lukken. Oprichters Eric Houtman en Jos
Harms zitten goed in de materie en ikzelf heb vijf jaar bij

BOB gewerkt. Tussentijds heb ik wat anders gedaan, maar
die ervaring neem ik wel mee. Het leuke is: we zijn officieel
net van start, maar de afgelopen tijd stiekem al een klein
beetje. We zien met de eerste cursus – over BENG – dat het
al waanzinnig loopt. De eerste reacties zijn lovend.”

Een Netflix-achtige manier van opleiden, willen jullie
bieden.
“Jazeker. We doen dit op basis van een abonnement. Daarin
zitten allemaal relevante cursussen voor de bouw. Denk
aan de Wkb, BENG, de Omgevingswet en het Bouwbesluit.

40

DIGITALISERING

Aannemer nr. 1 – Februari 2021

40-41_envire.indd 40 01-02-21 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.