Aannemer 1 – 2021 – pag. 45

Als bij zijn buren de balustrade van een Frans balkon los­
raakt en meters naar beneden stort, slaat bij een woning­
eigenaar de schrik om het hart. Zijn woning heeft twee van
dergelijke balkons; één op de eerste en één op de tweede
verdieping. Met zoals gebruikelijk twee naar binnen open­
slaande deuren. Het houten deurkozijn is aan de buiten­
zijde voorzien van een balustrade, om te voorkomen dat
personen naar buiten kunnen vallen, en is uitgevoerd in een
aluminium frame, gevuld met veiligheidsglas.

Veiligheid
Met de klap die de val van het buurbalkon teweegbracht
nog nadreunend in zijn hoofd, zet de woningeigenaar vraag­
tekens bij zijn eigen Franse balkons. Zijn ze wel zo veilig
als hij denkt? Een expert bevestigt zijn bange vermoedens:
er is sprake van een ernstig gebrek. Beide balustrades zijn
met houtdraadbouten bevestigd in de houten kozijnen.
Kozijnen die ter plaatse van de boutverbinding compleet
zijn doorgerot. Hoewel de balustrades nagenoeg klem
zitten tegen het kozijn, kunnen ze een eventuele val niet
opvangen.

Stampij
Gewezen op het gevaar stelt de opdrachtgever de aannemer
aansprakelijk. Hij eist een bedrag van 3.000 euro, nodig voor
het herstel van de Franse balkons. Plus vergoeding van de
828,85 euro die hij spendeerde aan noodmaatregelen. Een
hoop stampij om iets dat zeker geen ernstig gebrek is, rea­
geert de bouwer laconiek. Hem valt naar eigen zeggen niets
te verwijten. Vertrouwend op een goede afloop hoort hij het
oordeel van de arbiter aan.

Voorschriften
Het Bouwbesluit 2003 schept duidelijkheid in deze zaak. De
technische voorschriften bepalen namelijk dat een te bou­
wen bouwwerk voorzieningen moet bevatten die het van
een vloer vallen voldoende voorkomen. Een dergelijke door­
valbeveiliging – hier de balustrade – is een constructief
onderdeel van de woning. Het moet vijftig jaar in staat zijn

om de voorgeschreven lijnlasten, puntlasten en stootbelas­
tingen te ondergaan.
Een doorvalbeveiliging aan een houten gevelkozijn bevesti­
gen, is uit den boze. De gevelelementen hebben geen dra­
gende functie en zijn niet bedoeld om bij te dragen aan de
stabiliteit van het bouwwerk of de binnenwanden. De balus­
trade moet worden bevestigd aan de draagconstructie van
het gebouw. Strikt genomen het binnenblad van de spouw­
muurconstructie.

Uitvoering
En dan zijn er gelukkig de foto’s nog, gemaakt tijdens de uit­
voering. Daarop is zichtbaar dat de balustrades met slechts
vier korte houtdraadbouten zijn verbonden met de houten
kozijnen. De sterkte van deze bevestiging wordt bepaald
door het verdringen van hout door de draad van deze bout,
benadrukt de arbiter. De kans op inscheuring van het kozijn
en daarmee het intreden van water ter plaatse van de ver­
binding neemt dan toe. Dat is dus niet toegestaan.

Conclusie
Wat de opdrachtgever al aangaf en de aannemer tegen­
sprak: de balustrades zijn gebrekkig. Op een ernstige
manier. Los van het risico dat een deel van de constructie
naar beneden kan storten, is de veiligheid van de bewoners
in de betrokken ruimte in het geding. Daarmee is die ruimte
ongeschikt als woonruimte.
Dat alles is de bouwer aan te rekenen. Ook financieel. De
arbiter stemt zonder twijfel in met een vergoeding van de
herstelkosten van beide Franse balkons à 3.000 euro, zoals
berekend door de expert. De kosten van de noodmaatrege­
len betaalt de vakman ook, een bedrag van 828,85 euro. Tel
daar de 1.750 euro proceskosten bij op en je begrijpt waar­
om de aannemer de rechtszaal met gebogen hoofd verliet.

Een woningeigenaar laat zijn Franse balkons onderzoeken nadat de
balustrade van de buren op straat is terechtgekomen. Wat blijkt: bij
hem zou zomaar hetzelfde kunnen gebeuren. Een gevaarlijke situatie
dus, die door de aannemer wordt onderschat.

Een doorvalbeveiliging aan een
houten gevelkozijn bevestigen, is
uit den boze

45nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

44-45_arbitrage.indd 45 01-02-21 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.