Aannemer 1 – 2021 – pag. 48

Wat is dat toch met hout tegenwoordig?
“Hout speelt een belangrijke rol binnen het streven om
duurzaam te bouwen. Het is een bijgroeiend natuurproduct
dat altijd beschikbaar is, een aangenaam binnenklimaat
bevordert en goed is voor de gezondheid. Bovendien legt
het CO2 tot in lengte van jaren vast. Als wapen tegen de kli-
maatopwarming is hout een waardevol materiaal. Prettige
bijkomstigheid: er is hoogst functioneel en esthetisch mee
te construeren. Door de koppeling van ontwerpprogramma’s
aan CNC-machines kunnen architecten en bouwers de
meest complexe houtconstructies bedenken en samenstel-
len.”

Wat is kruislaaghout dan precies?
“Kruislaaghout (KLH) – ook wel cross-laminated timber of
CLT genoemd – is een supertriplex, opgebouwd uit kruislings
gelijmde lamellen in drie, vijf, zeven, negen of elf lagen. In
Europa is vuren de basisgrondstof, met varianten als grenen,

Bouwen met
kruislaaghout
Bouwen met hout is populair. Vooral
kruislaaghout wordt door steeds meer
bouwpartijen omarmd. Om in de
groeiende behoefte aan kennis over dit
doorontwikkelde houtproduct te kunnen
voorzien, hebben ingenieur Evan
Buytendijk en adviseur Hans de Groot
de cursus Kruislaaghout ontwikkeld. En
ook die gaat als een tierelier.

lariks en radiata pine. Allemaal naaldhout, maar er lopen
experimenten met loofhoutsoorten. Loofhout is namelijk
driemaal zo sterk als naaldhout, waardoor slankere con-
structies mogelijk zijn. Kruislaaghout wordt vaak toegepast
in combinatie met gelamineerd hout en/of gelamineerd
fineerhout en/of hsb-elementen. Bij hoogbouw vaak verge-
zeld van beton of staal in de kern.”

En de voordelen voor de bouw?
“De maximale plaatafmetingen zijn 18,5 x 3,5 x 0,5 meter.
Daarmee zijn wanden en vloeren in één keer te overspan-
nen. Deuren, kozijnen en leidingdoorvoeren worden meteen
uitgefreesd. Door het grote formaat, de geweldige schijfwer-
king en de uitstekende statische belastbaarheid is er vrij
mee te ontwerpen. Het lichte gewicht (480 kg/m3), ook gun-
stig voor aardbevingsgebieden, maakt de bouwtijd snel. Er
zijn amper faalkosten en tachtig procent van het bouwafval
kan worden hergebruikt.”

Een cursus kruislaaghout kon niet uitblijven.
“Kruislaaghout is een relatief jong product dat dertig jaar
geleden op de markt verscheen en pas nu grootschalig
wordt toegepast. De behoefte aan kennis is groot. Onze vier-
daagse cursus voorziet daar in, zo blijkt. Binnen een mum
van tijd waren de cursusgangen in april en mei/juni 2021
volgeboekt. In november staat een derde cursus gepland.”

Hoe ziet het programma eruit?
“We wilden dat de cursus zo volledig mogelijk zou zijn. Daar-
om is gekozen voor twee theoretische dagen bij Hotel Jakar-
ta in Amsterdam, een praktijkdag bij de KLH-fabriek van
Derix in Duitsland en een excursiedag langs vijf projecten in
Amsterdam onder leiding van de desbetreffende architec-
ten. Zowel theorie als praktijk komen dus ruimschoots aan
de orde. Alle onderwerpen worden diepgaand besproken,
door experts op houtgebied. Bijzondere aandacht is er voor
brand en geluidsisolatie.”

Kruislaaghout
November 2021
Amsterdam en Duitsland

www.cursusklh.nl

Supertriplex als wapen tegen de
klimaatopwarming
Fot

o:
jo

hn
le

w
is

m
ar

sh
al

l

48 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

AgEndA

48-49_bijspijkeren.indd 48 01-02-21 12:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.