Aannemer 1 – 2021 – pag. 5

De gemiddelde investering voor een renovatie naar nul-op-
de-meter volgens de aanpak van de Stroomversnelling is
ongeveer een ton per woning. De complete gebouwschil
wordt daarbij vervangen door een supergeïsoleerd exem-
plaar en de woning krijgt nieuwe w-installaties, die het ver-
vangen van aardgas door duurzame energie mogelijk
maken. Er worden relatief veel bouwdelen gesloopt en nieu-
we materialen toegevoegd. Al met al een kostbare investe-
ring voor woningcorporaties, die dikwijls moeten afhaken
omdat ze de businesscase niet kunnen rondkrijgen.
Daarom bedachten Lenferink Vastgoedonderhoud en Itho
Daalderop, die voor veel NOM-renovaties warmtepompen
leveren, het concept Transformatie Light. Daarbij wordt de
woning zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt en geïsoleerd en
verwarmd via een bodemwarmtepomp van Itho Daalderop.
Volgens programmamanager duurzaamheid bij Lenferink
Vastgoedonderhoud, Herman Boerma, is “de meest optimale
mix van bouwkundige en installatietechnische maatregelen
bedacht. Betaalbaarder dan NOM-renovaties via de Stroom-
versnelling, maar wel echt nul-op-de-meter. Het woordje
Light is misschien wat misleidend, want we realiseren wel
een volwaardige NOM-woning, zodat de corporatie een EPV-
vergoeding kan vragen. Met garantie van gelijkblijvende of
dalende woonlasten voor de bewoners.”

Nulmeting om luchtlekken te
ontdekken

Isolerende panelen
op de positie van
ventilatieroosters.
Ventileren gaat nu
vraaggestuurd met
wtw.

Pilot
Lenferink Vastgoedonderhoud en Wassink Installatie heb-
ben het concept tot dusver uitgevoerd in twee van de 25
woningen in Terborg. In opdracht van woningcorporatie
Wonion worden deze jarenzestigwoningen aardgasvrij
gemaakt. De corporatie zocht naar een betaalbare en effec-
tieve oplossing om de warmtevraag terug te schroeven van
oorspronkelijk 110 kWh/m2 naar maximaal 50 kWh/m2 en het
liefst daar net onder.
Boerma is ervan overtuigd dat NOM-renovaties van oudere
woningen tot 40 procent goedkoper kunnen worden uitge-
voerd. Hij kan het weten, want Boerma heeft zelf voldoende
NOM-projecten uitgevoerd waarbij de warmtebehoefte werd
teruggedrongen naar 25 kWh/m2 en minder. Maar dan wel
tegen een relatief hoge prijs, zowel wat betreft milieukosten
(veel sloopmateriaal en hoog grondstofverbruik) als voor
arbeid. Boerma: “De kern van het in Terborg toegepaste con-
cept is het vervangen van bouwdelen en materialen als het
echt nodig is en anders gewoon laten zitten. Vaak is er geen
reden om een gehele gebouwschil te vervangen. Woningcor-
poraties moeten hun euro duurzaam besteden. Het is een
kwestie van een gezonde balans zoeken gericht op een
betaalbare oplossing met zo hoog mogelijke energetische
en circulaire winst.”

Isolatie
Zo zijn in de eerste twee gerenoveerde woningen in Terborg
de kozijnen en zoveel mogelijk deuren behouden. De spouw

5nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

04-05-06-07_projectterbog.indd 5 01-02-21 09:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.