Aannemer 1 – 2021 – pag. 50

50 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

COLUMN

A llereerst de beste wensen voor 2021! Hopelijk kunnen we ergens dit jaar
weer in de kroeg zitten of op de latten
staan in Oostenrijk. Laten we maar een­
voudig beginnen, met een ludieke
column. Ik ben namelijk weer een gewel­
dige ervaring rijker.

Ik had onlangs een gesprek met Klaas,
eigenaar van een groot bouwbedrijf,
voornamelijk gericht op de utiliteits­
bouw. Naast het bouwen van kantoren en
hallen ligt de focus ook op de realisatie
van varkensschuren. Twee mensen in het
bedrijf van Klaas zijn continu bezig met
het begroten van projecten. Alleen de
varkensschuren begroot hij zelf. Want
‘mooi werk’ en ‘het duurt maar een half
uur per schuur’. Die laatste opmerking
trok mijn aandacht. Een schuur calcule­
ren in een half uur is bijzonder, weet ik
met mijn jarenlange ervaring in de bouw­
nijverheid. Dus vroeg ik om uitleg.

“Je moet niet te moeilijk doen”, was het
antwoord van Klaas. “Ik vraag gewoon
hoeveel varkens er in de schuur komen
en dan weet ik de prijs van hun onder­
komen. Ofwel: 2.500 varkens keer een
bepaald bedrag is de aanneemsom.” De
elementenbegroting is geen onbekend
terrein voor mij, maar dit is wel een heel
bijzonder ‘element’.

Later kreeg ik de nacalculatie van de
werken te zien. Klaas had het soms bij

het rechte eind, maar sloeg de plank ook
weleens volledig mis. En niet alleen
negatief. Ik heb hem het dringende
advies gegeven de varkensschuren voort­
aan toch te laten calculeren door een
van zijn twee calculators. Het staat hem
natuurlijk vrij om er daarna zijn eigen
rekensommetje op los te laten.

Ik realiseerde me dat er in deze tijd nog
altijd directies bezig zijn op de manier
zoals we dat vroeger deden, op de ach­
terkant van een sigarendoosje. Nostalgie
is mooi; de werkelijkheid is echter dras­
tisch veranderd ten opzichte van die
‘sigarendoostijd’.

De nostalgie van net voor corona mag
wat mij betreft wel terugkomen. Liefst
morgen al. Dus blijf gezond en hopelijk
kunnen we weer spoedig naar de Bouw­
beurs. Of wat je ook maar wilt bedenken.

Richard olde Hartman
Directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Begroten met
varkens

‘Een schuur
calculeren in een
half uur. Bijzonder’

50_columnrichard.indd 50 01-02-21 12:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.