Aannemer 1 – 2021 – pag. 6

bleef intact en is alleen bijgevuld met Supafil inblaaswol
van Knauf, omdat de wol was uitgezakt. In dit geval werden
de dakpannen en het dakbeschot vervangen en van binnen-
uit geïsoleerd met het circulaire Isovlas. Maar als de pan-
nen, tengels en panlatten nog in goede staat waren geweest,
waren ze blijven zitten, suggereert Boerma. De bestaande
beglazing is vervangen door dubbel glas of zelfs triple glas,
mits de kozijndiepte daar ruimte toe liet. De vloer werd
opnieuw geïsoleerd met de aluminium thermokussens van
Tonzon. Al met al leveren het Rc-waardes op van 6,0 voor het
dak, 3,8 voor de vloer en 1,8 voor de spouw.
Pardon? Een Rc-waarde van 1,8 voor de spouw: is dat niet
weinig gezien de waardes die gehaald worden bij andere
NOM-renovaties? Boerma nuanceert het beeld dat een
superhoge isolatiewaarde de heilige Graal zou zijn. “Je moet
de zwakste schakels aanpakken in de gebouwschil en dat
zijn de beglazing en de luchtlekken. Vergelijk het met een
dikke jas waarvan je de rits laat openstaan. Dan kun je nog
zo’n dikke jas hebben, maar heb je het wel koud! Een verho-
ging van de Rc-waarde levert naar verhouding veel minder
energieopbrengst dan bij een verhoging van de U-waarde
van het glas. Met bijvoorbeeld de toepassing van triple glas
boek je veel meer winst. Echter als het niet nodig is om tri-
ple glas te plaatsen, doen we het niet. We bekijken per

Triple glas. “Je moet
de zwakste schakels

aanpakken in de
gebouwschil en dat
zijn de beglazing en

de luchtlekken.”

In 2022 komt de rest van de 25 woningen in de Terborgse wijk aan de
beurt.

Twee woningen op één bodembron
De woningen in Terborg worden per twee verwarmd door één bodembron,
die maar liefst 270 meter onder de grondoppervlakte is geïnstalleerd.
Voor dit project heeft opdrachtgever Wonion in overleg met de partners
Wassink Installatie, Lenferink Vastgoedonderhoud en vastgoedservicebu-
reau de Variabele gekozen voor het Warmtepompnet, een concept van Itho
Daalderop. Dit concept gaat uit van een collectief bodemenergiesysteem op
een diepte tussen 225 en 300 meter in combinatie met een relatief kleine
water/water-warmtepomp in de woning. En dus niet met de bij renovaties
onder aannemers en installateurs populaire lucht/water-warmtepomp. “Een
water/water-warmtepomp levert een stabieler rendement op, omdat je met
lucht/water-warmtepompen vaker te maken hebt met een koude bron en
temperatuurwisselingen. Bovendien blijft de geluidsproductie van buiten-
units altijd een uitdaging in bestaande woonomgevingen”, zegt ontwikkelaar
Frank Doff van Itho Daalderop.
Het afgiftesysteem in de woningen (stralingsradiatoren) is gehandhaafd. Via
de bovengrondse warmtepomp van Itho Daalderop wordt het water met een
temperatuur van tussen de 40 à 45 graden Celsius aangevoerd.

Ventileren gebeurt via QualityFlow, een vraaggestuurd systeem met warmte-
terugwinning van dezelfde leverancier, dat eveneens op zolder is geplaatst.
Hierbij wordt 95 procent van de energie teruggewonnen. Verder worden de
daken van de woningen voorzien van 24 pv-panelen die 300 Wp leveren en
daarmee flink bijdragen aan het behalen van nul-op-de-meter.

6 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

PROJECT

04-05-06-07_projectterbog.indd 6 01-02-21 09:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.