Aannemer 1 – 2021 – pag. 9

Pilot Wet DBA van start
Opdrachtgevers die twijfelen of zij een zelfstandige mogen
inhuren voor een klus, of dat een arbeidscontract nodig is,
kunnen dat sinds kort helder krijgen. Door de online vragen-
lijst van de pilot WBA in te vullen.

Het gaat om een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA)
van het kabinet. Deze is anoniem en rechten ontlenen aan de uitkomst kan
nu dus niet. Maar het geeft wel duidelijkheid of werk binnen of buiten een
dienstbetrekking kan worden gedaan – en dus of er loonheffing moet wor-
den afgedragen. Een evaluatie later dit jaar moet duidelijk maken of de
module als instrument behulpzaam is en waar eventueel verbeteringen
nodig zijn.
De commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Weten-
schappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wezen vorig jaar op structu-
rele problemen op de arbeidsmarkt. Zo is vaak niet duidelijk wanneer werk
door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werkne-
mer. Een belangrijk onderscheid, omdat de verschillende contracten grote
verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op
sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.
Het kabinet werkt daarom aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft
of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er
loonheffing moet worden afgedragen.

Bepaalde onderdelen van de Wet kwaliteitsborging – die op
1 januari 2022 van kracht wordt – gaan gelden voor alle
bouwwerken. Vergunningsplichtig én vergunningsvrij. Met
die mededeling trapte bouwkwaliteitscoach Bert Videler het
webinar ‘Klaar voor de Wkb?’ af. “Veel partijen hebben dit
namelijk nog niet zo scherp op het netvlies staan.”

Hij doelt daarmee op de aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek.
2021 wordt het laatste jaar waarin bouwbedrijven zich kunnen voor-
bereiden op de Wet kwaliteitsborging. Een wet die impact heeft op

de hele organisatie. Om aannemers te helpen met het Wkb-proof
maken van hun bedrijf sprak Paul Diersen – hoofdredacteur van vak-
blad Aannemer/Aannemervak.nl – dinsdag 19 januari met bouwkwa-
liteitscoach Bert Videler. Tijdens dit webinar werd de kijker in een
uur geïnformeerd over onder meer het doel van de Wkb, voor wie de
wet gaat gelden, kwaliteitsborgers en instrumenten, tools die je kun-
nen helpen en proefprojecten. Het webinar is terug te kijken via
www.aannemervak.nl. De in het webinar gestelde vragen komen in
een FAQ-document op deze website te staan.

‘De Wkb geldt voor alle bouwwerken’

’10 miljoen voor pilot Bouwplaats-ID’

FNV Bouwen en Wonen wil 10 miljoen euro van het demissionair
kabinet voor de start van een pilot voor landelijke invoering van
de Bouwplaats-ID. Een digitale pas die direct inzichtelijk maakt wie
voor wie werkt op een bouwplaats en onder welke cao dit gebeurt.

“Met de Bouwplaats-ID beschermen we de rechten van werkne-
mers en de positie van bonafide bouwbedrijven”, zegt Janna
Mud, sectorhoofd FNV Bouwen en Wonen. “Op bouwplaatsen
werken veel aannemers en onderaannemers vaak tijdelijk mee,
soms tot wel negen lagen aan onderaanneming. Met dit instru-
ment weet je precies, op elk gewenst moment, wie er aanwezig
zijn.”
De Bouwplaats-ID, resultaat van een cao-afspraak tussen de
sociale partners in 2015, ligt al klaar voor gebruik. Volgens Mud
kan de gewenste pilot “het benodigde zetje zijn om mogelijke
(juridische) obstakels uit de weg te ruimen”. Het verzoek van de
vakbond om 10 miljoen euro is een van de twintig investerings-
voorstellen die FNV bij de politiek indiende. De 5,6 miljard euro
uit het Europese noodfonds RRF moet hiervoor worden aange-
wend.

9nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 9 01-02-21 10:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.