Aannemer 1 – 2022 – pag. 11

Petitie voor natuurinclusief bouwen

De initiatiefnemers vinden, samen met een hele rits ondertekenaars,
dat de huizen die komende jaren worden gebouwd natuurinclusief
moeten zijn. Zij vinden dat de nieuwe bouwwetgeving die er binnen-

kort aan komt, lichtjaren achterloopt op het gebied van natuurinclusi-
viteit. Daarom roepen ze Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op om natuurinclusief bou-
wen verplicht te maken.

Volgens diverse onderzoeken helpt natuurinclusief bouwen tegen de
effecten van klimaatverandering en draagt het direct bij aan de biodi-
versiteit. De initiatiefnemers willen de volgende maatregelen vast-
gelegd hebben:
• Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden

worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder
de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

• Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden
gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.

• Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuur-
lijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30 procent uit
groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot
openbaar groen.

Ballast Nedam en NL Greenlabel zijn een petitie gestart om natuurinclusief bouwen op te nemen in de wet.

Dit zijn de Best Presterende Bouwplaatsen

Bouwcombinatie Wonderwoods was maandag 24 januari de grote winnaar tijdens de verkiezing van de ‘Best Presterende Bouwplaatsen’, een
wedstrijd georganiseerd door stichting Bewuste Bouwers. Projecten Rembrandtpark en The Joan I + II eindigden op plek 2 en 3.

Wonderwoods won met een auditscore van 9,5. Het project presteert
volgens de organisatie op alle pijlers van de gedragscode ‘boven de
norm’. Daarbij is er extra aandacht voor de veiligheid en het welzijn
van medewerkers. Bovendien is de bouwplaats zelf om door een rin-
getje te halen. Het publiek kan ieder jaar stemmen op de allerbeste
‘best practice’. Dit jaar werd ‘wayfinding’ van project Wonderwoods
de winnaar. Wayfinding staat voor het goed kunnen vinden van de
weg op een bouwplaats. Bij Wonderwoods werd dit onder andere
bereikt door duidelijke bebording, belijning op de weg, pictogram-
men, routebeschrijvingen en aanvullende informatie. Zo weet bouw-
verkeer precies naar welke toegangspoort of losplaats ze moet.
Project Rembrandtpark van Dura Vermeer Onderhoud & Renovatie
Midden West behaalde de tweede plaats met een 9,3. Deze score
werd onder andere behaalde vanwege de uitgebreide aandacht voor
de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. De derde
plaats is voor project The Joan I + II van Visser & Smit Bouw BV met
een 9,2. Deze bouwer toont bovengemiddelde aandacht voor alle pij-
lers van de gedragscode.
Aan het begin van ieder jaar organiseert de stichting Bewuste

Bouwers de Bewuste Bouwers BOOST. Daarbij zetten ze projecten
met de hoogste auditcijfers in het zonnetje. De stichting wil met
deze en andere initiatieven de professionaliteit van de bouwwereld
zichtbaar maken en ideeën en ervaringen in de sector uitwisselen.

11nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 07-02-2022 13:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.