Aannemer 1 – 2022 – pag. 12

Meer subsidie voor isolatie en
warmtepomp

Vanaf 2022 worden de ISDE-subsidies voor de aan-
schaf van een warmtepomp verhoogd. Dat meldt de
RVO. Ook worden de eisen voor isolatiesubsidies ver-
laagd.

De exacte subsidiebedragen voor warmtepompen
worden op 4 januari 2022 bekend gemaakt. Elk bedrag
is gebaseerd op het energielabel en het thermische
vermogen van de betreffende warmtepomp. Woningei-
genaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag
als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstal-
leerd.
Het aanvragen van subsidie voor isolatiemaatregelen
is vanaf 2022 mogelijk bij minder m2 dan voorheen.
Het is niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie
bij elkaar op te tellen om de minimale m2-eis te beha-
len. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor
isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uit-
gevoerd of aangebracht.
Aanvragen van de verhoogde subsidiebedragen van
de isolatiemaatregelen en warmtepomp kan vanaf 24
januari 2022 9:00 uur. De isolatiesubsidies zijn er ove-
rigens alleen voor woningeigenaren. Verenigingen van
Eigenaren kunnen zich melden bij de Subsidie Ener-
giebesparing Eigen Huis (SEEH).

Knauf investeert in recycling glaswol
Knauf Insulation investeert 15 miljoen euro in haar vestiging in Visé
(België) om daar glaswol te kunnen terugwinnen en recyclen.

In Visé wordt straks glaswol hergebruikt in plaats van weggegooid. Dat gebeurt nu
al op kleine schaal, maar door de nieuwe productielijn met oven kan dit straks
voor veel grotere hoeveelheden. In het tweede kwartaal van 2022 moet de lijn in
gebruik zijn.
Knauf Insulation bracht eerder al glaswol met Ecose op de markt. Dit materiaal
bestaat voor het grootste deel uit gerecycled glas en is gemaakt met natuurlijk
bindmiddel. Dat is niet alleen duurzamer, maar ook prettiger in het gebruik. De
investering in grootschalige recycling moet een flinke bijdrage leveren aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

Klant stuurt duurzaamheid bedrijven
De klant is de belangrijkste reden voor bedrijven om aan de
slag te gaan met duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van
Boels Rental onder 150 Nederlandse bouwbedrijven.

75 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan duurzaamheid
belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Maar die aandacht voor
duurzaamheid wordt vooral ingegeven door klanten, zo blijkt. Die
waarderen namelijk een duurzame werkwijze en eisen deze vaak
zelfs. Een andere reden voor de ondervraagden om bezig te zijn met
verduurzaming is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook wor-
den praktische voordelen benoemd zoals minder brandstofkosten of
geluidsarmer werken.
Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagde bouw-
bedrijven van plan is om in de toekomst vaker duurzame machines
te huren in plaats van aan te schaffen. Zo staan machines niet onno-

dig stil, zijn er geen grote investeringen nodig en is er minder eigen
transport. De ondervraagde bouwbedrijven willen bij voorkeur de
grote energieslurpers vervangen door duurzame alternatieven, zoals
aggregaten en compressoren. Verder blijkt er vooral behoefte aan
emissieloze hoogwerkers. Andere emissieloze machines waar bedrij-
ven mee willen werken, zijn grondverzet- en inframachines, verrei-
kers en heftrucks.
Meer dan 60 procent van de ondervraagde bouwbedrijven geeft aan
toekomst te zien in aandrijving door waterstof. Maar liefst 75 procent
is zelfs bereid om meer te betalen voor een duurzamer aangedreven
machine. Wel verwachten de meeste respondenten de extra kosten
van verduurzaming door te belasten aan klanten. Redenen om niet
over te stappen naar duurzamere machines zijn er ook: zo worden
de ontoereikende accuduur en de beperkte oplaadcapaciteit
genoemd.

12 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 12 07-02-2022 13:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.