Aannemer 1 – 2022 – pag. 17

Bouwpersoneel
leert omgaan met
agressie bewoners
“Stop! Tot hier en niet verder. Ik ga naar de uitvoerder om dit met hem op te nemen.” Het is
een van de gesprekstechnieken die bouwpersoneel leert op de agressiepreventietraining.
Geen overbodige luxe, want steeds vaker worden medewerkers van renovatie- en
onderhoudsbedrijven geconfronteerd met (non-)verbaal geweld van gefrustreerde of
geëmotioneerde bewoners.

Bouwradius Training & Advies biedt een agressiepreventie-
training aan voor onder meer bouwbedrijven. Directeur Rob
van Nieuwburg merkt dat het aantal aanvragen vanuit die
hoek sinds de uitbraak van corona fors is gestegen. “Daarbij
gaat het met name om bedrijven die woningrenovaties en
mutatieonderhoud uitvoeren, maar sinds kort zien we ook
een stijgende behoefte bij wegenbouwbedrijven die met
agressieve weggebruikers te maken krijgen. Over het alge-
meen hebben mensen sinds de uitbraak van corona een
korter lontje. Als een renovatie of onderhoudsklus niet aan
de verwachtingen voldoet, schieten bewoners eerder en fel-
ler uit hun slof richting de monteur of uitvoerder.”

Aad Welvaart van het bureau SafeWel voert in opdracht van
Bouwradius Training & Advies de agressiepreventietraining
uit voor meerdere sectoren (van detailhandel tot de wegen-
bouw) en is wat dat betreft zeer ervaren. Welvaart krijgt de
laatste tijd steeds vaker deelnemers uit de bouw. “Werkge-
vers willen dat hun personeel beter met agressie van bewo-
ners kan omgaan. Vaak is er sprake van miscommunicatie,

‘Vaak is er sprake van
miscommunicatie’

waardoor situaties flink uit de hand lopen. Fysiek geweld,
schelden en zelfs een boze bewoner die met zijn auto inrijdt
op een timmerman; het komt helaas voor.”

De maat vol
Woningrenovatie- en onderhoudsbedrijf Jansen Huybregts is
een van de deelnemers aan de training. Volgens manager
projecten Justin Biemans was bij een deel van het uitvoe-
rend personeel de maat vol en moest er iets gebeuren om
de medewerkers beter te laten functioneren in dit soort
situaties. Maar liefst dertig medewerkers – variërend van de
timmerman en uitvoerder tot zelfs de afdelingsdirecteur –
volgden een dagdeel de training. “We krijgen steeds vaker
met agressieve bewoners te maken, al gebeurt dat natuurlijk
niet bij elk project. De meeste projecten verlopen gelukkig
in goede harmonie. Neemt niet weg dat we regelmatig in
wijken actief zijn waar kwetsbare groepen met veel privé-
problemen kampen, waarvan wij niet op de hoogte zijn.”

Biemans kaart hiermee een gevoelig punt aan. Volgens Wel-
vaart schieten bepaalde woningcorporaties – veelal de
opdrachtgevers van renovatie- en onderhoudsbedrijven –
tekort in hun communicatie met de aannemer over welk
type mensen er wonen en of er eventueel agressie van
bewoners verwacht mag worden. “Dat hoor ik van deelne-

17nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

16-17-18_agressie.indd 17 07-02-2022 13:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.